Børnesygdomme tema

Det kan være svært at afgøre om et lille barn er sygt. Sommetider optræder tydelige symptomer som klart viser, at barnet er sygt. I andre tilfælde kan man ved at lægge mærke til forandringer i barnets optræden slutte sig til at det ikke har det så godt. Læs om børnesydomme

Sundhedsguiden.dk - Børnesygdomme, afgør om dit barn er sygt, symptomer
Det kan være svært at afgøre om et lille barn er sygt, især hvis man ikke har haft børn tidligere. Sommetider optræder tydelige symptomer såsom udslæt, feber og diare som klart viser, at barnet er sygt. I andre tilfælde kan man ved at lægge mærke til forandringer i barnets optræden slutte sig til at det ikke har det så godt, også selv om årsagen er uklar.

Artikler

kategori

Kiropraktik

En kiropraktor kan hjælpe med problemer i muskler og led i f.eks. ryg og na...

Redaktionen 19/02/2009