Børns sygdom Artikel

Forældre har ikke automatisk ret til at holde fri for at passe deres syge barn. Men stadig flere overenskomster giver dog forældre ret til at holde fri på barnets første sygedag.

Barnets første sygedag

Forældre har ikke automatisk ret til at holde fri for at passe deres syge barn. Men stadig flere overenskomster giver dog forældre ret til i et vist omfang at passe deres syge barn, uden at de trækkes i løn. Ordningen kan fx være, at man kan holde fri på barnets første sygedag.

pleje af alvorligt sygt barn

Har man et alvorligt sygt barn under 14 år, kan man efter aftale med arbejdsgiveren og kommunen få godtgørelse, hvis man går ned i tid eller helt undlader at gå på arbejde. Godtgørelsen svarer til de sygedagpenge, som man ville have fået i tilfælde af egen sygdom. Barnet skal være indlagt på et sygehus, og en lægeattest skal dokumentere, at barnet skønnes at være sygt i 25 dage eller mere. Vælger man selv at pleje barnet i hjemmet, gives der også godtgørelse. Godtgørelsen skal søges i den kommune, hvor barnet bor.