Førstehjælp - brud på knogler Artikel

Man taler om knoglebrud, uanset om knoglen er helt adskilt, eller om den er flækket og stadig hænger sammen.Lær hvordan du afhjælper Brud på knogler ved førstehjælp, læs om armslynge, og hvordan den lægges.


Som det ses på tegningen til højre, ligger både nervebaner (den grå) og pulsårer (den røde) ganske tæt på de store knogler i arme og ben. Bevæges brudstedet, er der risiko for skader på nerver (manglende bevægelse og følelse), blodårer (blødning), samt på vævet.

Indvendige blødninger kan ikke ses

Indvendige blødninger kan ikke ses

Ved åbne brud er huden over brudstedet ødelagt

Ved åbne brud er huden over brudstedet ødelagt

Blødninger ved brud på knoglerne

Blødningerne kan være voldsomme, nogle gange livstruende, f.eks. ved brud på bækken, hofte og lår, navnlig når en pulsåre overrives. Der kan være tale om indvendige blødninger, som ikke kan ses af førstehjælperen, men er lige så farlige som en synlig blødning.

Man taler om åbne brud, hvis huden over brudstedet er ødelagt, og om lukkede brud, når huden er hel over brudstedet.

Førstehjælp ved brud på knogler

Hvis den tilskadekomne er bevidstløs, så er det vigtigste at sikre vejrtrækningen (basal genoplivning eller hjerte-lunge-redning), og så skal du ikke bruge tid på at støtte brudstedet.

  • Et knoglebrud skal så vidt muligt forblive i findestillingen (og støttes i findestillingen).
  • Er den tilskadekomne ved bevidsthed, skal du tale med ham, og være opmærksom på hans smerter. Skal den tilskadekomne flyttes, så gør det sådan, at personen har så få smerter som muligt. Støt i øvrigt brudstedet i findestillingen. Brug tæpper, jakker, eller hvad du tilfældigvis har til din rådighed.
  • Mens du understøtter brudstedet, så skal du gøre dig umage for at fastholde brudstedet i findestillingen, så knoglestumper i bruddet ikke bevæges i forhold til hinanden.
  • Hvis du skal flytte en tilskadekommen med brud på arm eller ben, så vil det ofte være en god ide at anbringe dine hænder ovenfor og nedenfor brudstedet, sådan at du kan støtte armen eller benet uden at knoglestumperne i brudstedet bevæges i forhold til hinanden.

Armslynge

Ved brud på en arm, ved forstuvning, og ved muskel- og ledskader, kan det være en fordel at støtte armen med en armslynge.

Der anvendes et trekantet tørklæde.

Underarmen i armslyngen skal være en smule over vandret, hånden skal være støttet, og knuden skal være bundet i siden, sådan at den ikke trykker i nakken.