Brystrekonstruktion Artikel

Brystrekonstruktion er en genopbygning af et eller begge bryster efter fjernelse af brystet, typisk i forbindelse med mistanke om - eller konstateret brystkræft hos patienten.

Brystrekonstruktion er en genopbygning af et eller begge bryster efter fjernelse af brystet, typisk i forbindelse med mistanke om - eller konstateret brystkræft hos patienten.

Brystrekonstruktion på det offentliges regning tilbydes til kvinder, der på grund af brystkræft, har fået fjernet et eller begge bryster. Målet med en brystrekonstruktion er at forhindre eventuelle traumer, der kan have stor betydning for kvindens livskvalitet, da tabet af et bryst er en betydelig psykologisk, social og fysisk belastning.

I forbindelse med en operation i forbindelse med brystkræft, har alle kvinder ret til information om mulighederne for brystrekonstruktion. I Danmark vælger ca. 200 kvinder hvert år at få foretaget brystrekonstruktion, efter at have mistet et bryst på grund af kræft. Antallet svarer til under 10 % af de kvinder der får fjernet brystet

Baggrunden for gennemførelsen af en brystrekonstruktion, beror på kvindens valg/ønske, og på relevant og fyldestgørende information om kvindens tilfælde.

I relation til brystkræft kan baggrunden for en fjernelse af kvindens bryst være primær eller sekundær. Den primære årsag er knyttet til konstateret cancer, mens den sekundære er profylaktisk og knyttet til en formodning om øget risiko for at udvikle brystkræft på et senere tidspunkt.

Der er 2 måder, for hvordan man kan genskabe et bryst.

  • indoperation af en kunststofprotese

  • flytning af patientens eget væv (lapplastik)

Hvilken metode der anvendes, afhænger af kvindens valg og vævet i brystområdet, samt i hvilket omfang patienten har væv fra andre steder på kroppen som kan anvendes. For meget tynde kvinder kan lapplastik indgrebet være svært at gennemføre.

Lapplastik med transplantation af eget væv bør kun foretages af større kompetence stærke hospitaler med et betydeligt beredskab knyttet til afstødning af det transplanterede væv, problemer med etablering af blodgennemstrømning samt håndtering af andre uventede forhold som kan opstå i forbindelse med indgrebet.

Brystrekonstruktion med eget væv er en af de behandlinger under det offentlige danske sundhedsvæsen hvor ventetiden er længst – typisk 1 til 2 år.

Patienter som ønsker behandling, som involverer transplantation af eget væv udenom det offentlige hospitalsvæsen, bør meget nøje vurdere hvilket indgreb der er tale om, fordi flere forskellige indgreb hører under samme operationskategori. Også spørgsmålet om kompetencer og rutine på det behandlende hospital er af relevans.

Patienter som er interesseret i mulighederne for brystrekonstruktion på private danske - eller udenlandske hospitaler under det udvidede frie sygehusvalg (som kan anvendes ved ventetid på 2 måneder eller derover), finder nærmere information om hvilke tilbud der er til rådighed på den offentlige hjemmeside www.sygehusvalg.dk som er udgivet af Amtsrådsforeningen.

Denne tekst er offentliggjort 16. februar 2005