Candida-test kategori

Candida gærsvampen kan blomstre op og forårsage en infektion af forskellige årsager, f.eks. dårlig kost, overvægt, sukkersyge og problemer med stofskiftet.

Candida er en gærsvamp, der kan give overfladiske infektioner i hud, negle og slimhinder, men som også kan inficere enkeltorganer eller sprede sig i kroppen via blodet. Hyppigst er slimhindeinfektioner, dels i mundhule, som f.eks. trøske hos små børn, dels i vagina hos kvinder, eller som en infektion i tarmsystemet.

En Candidainfektion opstår når kroppen ikke har det godt, f.eks. ved at man har spist forkert samt levet (stresset) på en måde, så kroppen er kommet ud af balance.

Hvordan bliver man undersøgt for overvækst af Candida?

Der findes flere forskellige metoder til at undersøge hvorvidt man har en overvækst af Candida i mave-tarmsystemet eller andre steder i eller på kroppen. Desværre er ingen af metoderne 100% pålidelige i sig selv.

Diagnosen overvækst af Candida skal altid stilles udfra resultatet af en prøve samt evaluering af aktuelle symptomer og en sygdomshistorie, og diagnosen skal selvfølgelig stilles af en behandler med et omfattende kendskab til Candida.

Det er ret vigtigt at behandleren også har et bredt kendskab til andre mave-tarmproblemer, da der findes andre mikroorganismer, især bakterier, som f.eks. Enterobacter, der kan forårsage de samme symptomer som Candida, men der kræver en helt anden behandling.

Hvilke testmetoder anvendes?

De nedenfornævnte testmetoder er ikke sat i rækkefølge i forhold til pålidelighed, effektivitet, eller lignende. Det er op til den enkelte at vælge den testmetode, der passer bedst, mht. hvilke behandlere der er i ens område, hvad man vil betale, osv.

Iris analyse: diverse helbredsproblemer kan ofte aflæses i øjnene, da iris udseende, farve, form, o.l., ændrer sig ved sygdomstilstande, mangel på næringsstoffer, og belastninger af forskellige organer og systemer. Iris får ikke et specifikt udseende ved Candida overvækst eller infektion.

Til gengæld vil de organ- og systembelastninger, der opstår ved Candida overvækst, eller overvækst af andre patogene mikroorganismer, være helt tydelige. Belastning af leveren, svækket immunforsvar, og irritation af tyktarmen, tre problemer der alle opstår ved overvækst af Candida, kan f.eks. ses i iris.

Irisanalyse kan anvendes som en indirekte måde at diagnosticere Candida på. En irisanalyse hos en kompetent behandler, tager også højde for aktuelle symptomer og ens sygdomshistorie, og er dermed en sikker måde at fastslå om der er tale om Candida overvækst eller ej.

Vegatest: denne test for Candida er næsten ufejlbarlig. Dog skal man være opmærksom på, at der blandt alternative behandlere har været en tendens til at kun at diagnosticere Candida, uden at tage højde for eventuel samtidig overvækst af andre patogene mikroorganismer.

Dette skyldes, at ikke alle behandler er i stand til at undersøge for andre sygdomstilstande, der kan give de samme symptomer som Candidaovervækst, f.eks. overvækst af patogene bakterier helt op i tyndtarmen eller begyndende kronisk tarmbetændelse.

Blodprøve: en blodprøves anvendes for at undersøge, om der er antistoffer rettet imod Candida eller Candida immunkomplekser, der er en kombination af antigener, f.eks. fragmenter af døde Candidaceller der er nået ud i blodet, og diverse antistoffer rettet specifikt imod disse.

Finder man Candida immunkomplekser i en blodprøve, er der ingen tvivl, om at der er tale om en overvækst af Candida.

Man skal dog være opmærksom på, at man godt kan lide af Candida overvækst selvom om en blodprøve er negativ. Blodprøver måler immunforsvarets produktion af immunglobuliner rettet imod Candida, men hos folk med et meget svækket immunforsvar, f.eks. folk med AIDS, kræft, eller voldsomme allergier og intolerancer, kan denne produktion være meget lav eller helt holdt op.

Afføringsprøve: en afføringsprøve der undersøges for mikroorganismer, både gode og ondartede, samt fordøjelses- og stofskifteforhold i tarmene, er sammen med evaluering af symptomer og ens sygdomshistorie, en meget sikker undersøgelsesmetode.

Urinprøve: man kan ligeledes undersøge urinen, for de affaldsstoffer der kan relateres til Candida overvækst. En del af symptomerne ved Candida overvækst forårsages nemlig af de toksiner Candida danner i tarmene, der så optages og irriterer forskellige væv, organer, og systemer, inden de udskilles med urinen; nogle af dem nedbrydes først.

Hvordan behandles en Candida infektion?

Den medicinske behandling af Candida infektioner indebærer 2 stofgrupper, som bruges til behandling af slimhinde og hudinfektioner: azoler og polyener i tablet- eller kapselform.

Ved akutte milde/moderate slimhinde- eller hudinfektioner og til gravide vælges en lokal behandling af de angrebne/inficerede områder. Ved infektion i mundhulen holdes præparatet i munden så længe som muligt, før det synkes.

Ved behandling af non-albicans Candida-arter og ved behandling af tilbagefald eller gentagne infektioner, skal det undersøges om svampen er resistent overfor visse typer af svampemidler. Den konkrete behandling vælges ud fra denne resistensbestemmelse.

Ved brug af systemiske tabletter/kapsler er der risiko for resistensudvikling, bivirkninger og interaktioner med andre lægemidler.

En Candida infektion kan ligeledes behandles med kostvejledning, hvor man følger en udrensning af kroppen, således at svampen udsultes.

Svampen svækkes f.eks. hvis man undgår følgende fødevarer:

  • Sukker, honning, hvedemel, kager, slik m.m.
  • Svampe (champignon, skimmelost, gærprodukter m.m.)
  • Gærdrikke som øl og vin
  • Eddike, ketchup, marinader og dressinger
  • Tørret frugt, umoden frugt
  • Sort te, kaffe, chokolade, tobak
  • Svine- og oksekød
  • Hold igen med visse mælkeprodukter (mælk, ost og fløde)
  • Mælk kan erstattes med ris-, havre- eller soyadrik

Spørg din praktiserende læge eller på apoteket om hvilke midler, der kan bruges til behandling af bestemte typer Candida infektioner.

Candida og kronisk tarmbetændelse

Selvom en del folk med kronisk tarmbetændelse, især morbus Crohn og colitis ulcerosa, uden tvivl også lider af Candida overvækst, skal man være meget forsigtig med at benytte sig af en normal Candida kur i sådanne tilfælde. Kroniske tarmbetændelser er primært et resultat af en markant ændret bakterieflora i mave-tarmsystemet og der skal oftest andre kostændringer til end en traditionel Candida kur.

Yderligere information

Når der er overvækst af Candida i mave-tarmsystemet, er der ofte også andre uønskede mikroorganismer tilstede. Nogle gange kan en infektion svække mave-tarmsystemet så meget, at andre mikroorganismer også er i stand til at formere sig.

Ved en Candida infektion bør man være opmærksom på, at der også kan være tale om samtidig overvækst af bakterier eller parasitter, såsom Giardia, amøber, Cryptosporidium, Klebsiella, Citrobacter, Proteus, og Clostridier.

I nogle tilfælde vil en normal Candida kur også virke på ovenstående bakterier og parasitter. Hvis behandlingen ikke hjælper, kan der være tale om den samtidige tilstedeværelse af andre ubudne gæster, der ikke påvirkes af behandlingen eller, i værste fald, at en Candida kur ligefrem har fremmet deres vækst.