Clairvoyance tema

Clairvoyance er en stærk form for psykologisk vejledning. Clairvoyante hævder, at have synske evner, og dermed evnen til at se objekter, drømmebilleder og/eller nå informationer uafhængig af tid eller afstand.

Clairvoyance er det franske ord for "klarsyn." Clairvoyante menes at besidde en særlig følsomhed, for de vibrationer som mennesker udsender, hvor de er i stand til, at aflæse informationer om f.eks. følelser i vibrationerne.

I ordets oprindelige forstand, betyder klarsyn, at have evnen til at kunne se med det psykiske center der kaldes pandecentret (det 3. øje): at kunne se guider (åndelige hjælpere), aura (følelser og karaktertræk, samt den helbredsmæssige tilstand), fortid, nutid og fremtid.

Hvad kan behandles med Clairvoyance?

Clairvoyance er en form for personlig rådgivning via brug af psykiske evner. Clairvoyance kan dermed ikke anvendes som en behandlingsmetode for sygdomme, men det kan f.eks bruges til løsning af følgende problemstillinger:

  • problemer man ikke selv kan overskue
  • kontakt med afdøde, bearbejdelse af sorg
  • vejledning om valg i fremtiden
  • hjælp til at belyse eller til at reflektere over problemer i fortiden

Clairvoyance kan ikke erstatte nødvendig terapi som f.eks. samtaleterapi eller lignende.

Hvordan foregår en behandling med Clairvoyance?

Der findes ingen standard for hvordan en clairvoyant arbejder, eller hvordan denne ser, hører og/eller sanser.

Nogle clairvoyante anvender tarotkort, sten eller andre hjælpemidler, hvor andre arbejder helt uden hjælpemidler. En clairvoyant behandling uden hjælpemidler kaldes en "sitting," hvor klienten tager plads foran clairvoyanten, som indstiller sig selv, til at kunne modtage informationer fra den åndelige verden.

Man skal ikke selv oplyse noget til den clairvoyante, da denne fungerer som en form for vejleder fra den åndelige verden. Man kan ikke forvente at få speciel information fra den clairvoyante. Derudover er behandlingen personligt rettet, og afhænger af den enkelte persons situation og problemstilling.

Ifølge clairvoyante anvendes følgende tre psykiske evner:

  • Hjertecentrets psykiske evner: klarfølelse og psykometri. Her bruges indfølingsevnen og der læses i auraen i følelses/tankemønstre, stemninger osv. hos et menneske. Ved psykometri bruges indfølingsevnen på tings udstråling/vibration.
  • Halscentrets psykiske evner: astralhørelse. Her bruges klarhørelse, stemmer, lyde, musik osv. At være i stand til at "høre" budskaber fra ikke fysiske væsener. Det lyder ikke som den tale, vi kender fra vor dagligdag, men føles mere som tanker og ideer, der telepatisk modtages i sindet og registreres som tale. Ofte bruges ord og vendinger, som man ikke selv normalt ville vælge.
  • Pandecentrets psykiske evner: klarsyn. Nogle kan se aura, andre kan se ikke fysiske væsner, andre igen kan se begge dele. Nogle har æterisk syn, dvs. at de ser organer og de ubalancer, der er forbundet hermed.

Artikler

artikel

Debat om vitaminer og mineraler

Hvad betyder det for vores sundhed, at vores mad bliver beriget med vitamin...

Redaktionen 08/02/2009
artikel

Fodøvelser

Øvelserne styrker bevægeligheden og styrken i dine fødder. Det er vigtigt a...

Redaktionen 03/04/2008
kategori

Barnet

Her finder du information om barnet nyfødt til teenager. Læs om kost, motio...

Redaktionen 17/01/2009
kategori

Almene graviditetsproblemer

Under en graviditet ændrer kroppen sig. De fysiske og hormonelle forandring...

Redaktionen 01/02/2009
kategori

Overvægt og vægttab

Mindst hver 10. dansker lider af overvægt, og både voksne og børn er ramt. ...

Redaktionen 15/10/2019