Dækker rejsesygesikringen? Artikel

Rejsesygesikringen dækker udgifter til behandling af akut sygdom/tilskadekomst, som er opstået under ferie- eller studierejsen. Børn og voksne er dækket på samme måde af rejsesygesikringen. De regler, som står nedenfor gælder kun frem til 1. august 2014, hvor der komer nye regler for den offentlige rejseforsikring.


Som udgangspunkt dækker rejsesygesikringen ikke udgifter til behandling af kroniske sygdomme, eller andre sygdomme der var konstateret inden afrejsetidspunktet.

Følgende udgifter dækkes af den offentlige rejsesygesikring (sygesikringsbeviset):

 • Almindelig lægehjælp og lægeordineret medicin – men ikke tandlægehjælp, kiropraktik mv.
 • Lægeordineret sygehusophold og -behandling, inklusiv operationer.
 • Rejsesygesikringen dækker kun standardklasse-sygehuse i det pågældende land. Foregår indlæggelsen på et privat sygehus, er den ekstra udgift således for egen regning. Ved sygehusindlæggelse bør man altid kontakte alarmcentralen i Danmark på telefon 0045 70 10 75 10, inden man accepterer sygehusindlæggelse
 • Ambulancetransport (dog ikke hjemtransport i ambulance)
 • Udgifter til telefon, telefax og lignende ved henvendelse fra udlandet til SOS International
 • Ferie- og studierejser indenfor en måned

Rejsesygesikringen dækker ikke følgende:

 • Udgifter til tandlægehjælp, fysioterapi, kiropraktik m.v.
 • Udgifter til behandling af kroniske sygdomme og sygdomme, der var til stede før afrejsen, og som med rimelighed kunne forventes at ville medføre behov for behandling.
 • Syge- og fødselshjælp i svangerskabets 9. måned eller ved fremkaldt abort.
 • Fortsat hospitalsophold/behandling, hvis SOS’ læge i samråd med behandlende læge skønner, at behandling kan vente til hjemkomsten.
 • Ekstraudgifter til hjemtransport i tilfælde af sygdom/tilskadekomst – (dette gælder dog ikke rejser til Færøerne og Grønland).
 • Tab eller beskadigelse af proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater m.v.
 • Behandling efter hjemkomst.
 • Telefon, telefax eller lignende ved henvendelse til andre end SOS.
 • Erstatningsrejse.
 • Kontrol og behandling eller medicin til at holde en allerede eksisterende lidelse stabil.
OBS! 1. august 2014 kommer der nye regler og disse gælder ikke længere