Danske hospitalsforsikringer tema

I udlandet har man ikke i samme grad haft debatter om ventelister og private hospitalsforsikringer som vi har haft i Danmark, hvilket hænger sammen med, at sygdomsbehandling i mange tilfælde er afhængig af egenbetaling eller privat sygeforsikring. I Danmark har vi indtil fornyligt set på hospitalsbehandling som en offentlig opgave, men alligevel har vi fået flere og flere private hospitaler, hvor der efterhånden er mange danskere, der af egen lomme betaler for behandling.

Væksten i omfanget af private forsikringer knytter sig først og fremmest til firmaordninger, og det udvidede frie valg under behandlingsgarantien som trådte i kraft i juli 2002 reducerer i vid udstrækning behovet for personlige forsikringer for opnåelse af omgående behandling når behovet er tilstede.

Sundhedssikring, Helbreds(for)sikring eller operations forsikring som hospitalsforsikringen også benævnes, dækker forskellige former for behandling på private sygehuse og klinikker i Danmark.

Hospitalsforsikringer blev introduceret i Danmark i 1989 af det daværende Hafnia i forbindelse med indskud af startkapital i privathospitalet Mermaid.Fra december 1999 var denne forsikringsform udbudt af seks forsikringsselskaber, og idag er der en lang række spillere på banen med tilbud af forskellig art.

I udlandet har man ikke i samme grad haft debatter om ventelister og private hospitalsforsikringer som vi har haft i Danmark, hvilket hænger sammen med, at sygdomsbehandling i mange tilfælde er afhængig af egenbetaling eller privat sygeforsikring. I Danmark har vi indtil fornyligt set på hospitalsbehandling som en offentlig opgave, men alligevel har vi fået flere og flere private hospitaler, hvor der efterhånden er mange danskere, der af egen lomme betaler for behandling.

Væksten i omfanget af private forsikringer knytter sig først og fremmest til firmaordninger, og det udvidede frie valg under behandlingsgarantien som trådte i kraft i juli 2002 reducerer i vid udstrækning behovet for personlige forsikringer for opnåelse af omgående behandling når behovet er tilstede.

Sundhedssikring, Helbreds(for)sikring eller operations forsikring som hospitalsforsikringen også benævnes, dækker forskellige former for behandling på private sygehuse og klinikker i Danmark.

Hospitalsforsikringer blev introduceret i Danmark i 1989 af det daværende Hafnia i forbindelse med indskud af startkapital i privathospitalet Mermaid.Fra december 1999 var denne forsikringsform udbudt af seks forsikringsselskaber, og idag er der en lang række spillere på banen med tilbud af forskellig art.

Artikler

kategori

Nyttig viden om kost og ernæring

Kosten kan påvirke dit helbred. Spiser du sundt og varieret har det stor be...

Redaktionen 26/01/2009
artikel

Børnesygdomme

Det kan være svært at afgøre om et lille barn er sygt. Sommetider optræder ...

Redaktionen 23/01/2009
kategori

Sex og samliv

Sex, kærlighed og sensualitet er en vigtig del af livet - hele livet. Sex e...

Redaktionen 17/01/2009