Hver anden dansker går ikke til rutinetjek hos øjenlægen Artikel

Over halvdelen af os danskere går ikke regelmæssigt til øjentjek. Det er især mænd og borgere i Region Hovedstaden, der misser det vigtige tjek, viser en ny undersøgelse. Dansk Blindesamfund opfordrer til, at ældre danskere går til regelmæssige øjenlægetjek, så alvorligt synstab undgås.Og optikerne har en vigtig opgave i at henvise videre ved mistanke om komplikationer, mener de.

Er du over 60 år bør du gå til rutinetjek hos øjenlægen
Over halvdelen af os danskere går ikke regelmæssigt til øjentjek. Det er især mænd og borgere i Region Hovedstaden, der misser det vigtige tjek, viser en ny undersøgelse. Dansk Blindesamfund opfordrer til, at ældre danskere går til regelmæssige øjenlægetjek, så alvorligt synstab undgås.Og optikerne har en vigtig opgave i at henvise videre ved mistanke om komplikationer, mener de.

Danskerne over 60 bør tjekkes hos øjenlægen

I en ny undersøgelse blandt danskerne står det klart, at 3 ud af 4 (70,7%), mener, at synssansen er den værste sans at miste. Men undersøgelsen viser også, at over halvdelen af os ikke går til regelmæssige øjentjek.

Det skisma giver ingen mening, men får alligevel hvert år alvorlige konsekvenser i form af nedsat syn og en yderst reduceret livskvalitet for mange ældre danskere, mener Dansk Blindesamfund. De mener, at optikerne har en vigtig opgave i at sende klienter videre til øjenlæge, hvis der er den mindste mistanke om forandringer i øjet:

- Vi danskere er meget optaget af sundhed, og mange af os går fx forebyggende til tandlægetjek. Men desværre er der ikke tradition for at gå regelmæssigt til øjenlægen. Når man runder de 60 år, er der imidlertid stor risiko for at blive ramt af en alvorlig øjensygdom. Især én sygdom, våd AMD, udvikler sig hurtigt, og det er derfor særligt vigtigt, at den bliver opdaget tidligt, så behandling kan sættes i gang. Det kræver, at danskerne begynder at gå regelmæssigt til øjentjek. Og også at optikerne bliver bedre til at sende klienter videre til øjenlægen, hvis der er noget, der ikke ser helt normalt ud, mener John Heilbrunn, næstformand i Dansk Blindesamfund.

Forekomsten af AMD i Danmark stiger i takt med, at befolkningen bliver ældre. Særligt den våde form af AMD er en alvorlig tilstand, som fører til blindhed, hvis den ikke behandles hurtigt. Det estimeres, at ca. 6400 danskere årligt udvikler våd AMD.

Læs også: Disse kosttilskud hjælper mod AMD

Kan du leve med at blive blind?

Kan du leve med at blive blind? Sådan blev danskerne spurgt i foråret 2013. Hver sjette (16,8%) fortalte, at de ’næsten ikke vil kunne leve’ med det. Mændene og de yngre respondenter er dem, der har sværest ved tanken.

Læs også: AMD - Årsag symptomer, behandling

To ud af tre (63,2%) mener, at det sværeste at bede om hjælp til, når man har mistet synet, må være personlig pleje, som at bade og tage tøj på. Det er i højere grad kvinder (67,9%) end mænd (58,5%), der vurderer dette. Det er også i højere grad de yngre (68,2%) end de ældre (59,3%), der vurderer det som det sværeste.

- Mennesker, der får et alvorligt synshandikap, kæmper hver dag for at bevare deres identitet og værdighed. Noget af det sværeste at acceptere er, at man nu er afhængig af andre, ikke mindst når det gælder hjælp til det, der er helt intimt og privat. Det kommer ikke bag på mig, at det især er kvinderne og de yngre danskere, der har svært ved at forestille sig at skulle have hjælp til personlig pleje. Det handler om tryghed og uafhængighed, forklarer John Heilbrunn.

I disse år udvikles flere nye lægemidler til forebyggelse af AMD. Hvis behandling sættes i gang tidligt, vil den kunne reducere udviklingen af den ødelæggende sygdom.