De fire grupper - De overvægtige Artikel

De overvægtige lider typisk af manglende selvværdsfølelse, men er til gengæld ofte bedre fungerende fagligt og socialt end fugleungerne. De overvægtige er ikke alene begejstrede for mad og fedt, men i lige så høj grad for sukkerprodukter.

Storforbrugere af mælkeprodukter

De overvægtige er i virkeligheden også sukkernarkomaner. De køber primært kager pga. af sukkeret og får ved samme lejlighed fedt med i købet. Hovedparten af de overvægtige elever, jeg har mødt, har også haft et stort forbrug af mælkeprodukter, typisk 2-3 liter mælk om dagen. At
mælkeprodukter er en væsentlig årsag til overvægt, underbygges af Fødevaredirektoratets afdeling for ernæring, der har beregnet, at den danske befolkning årligt spiser mindst 40.000 ton mere mælkefedt, end godt er

Overvægtige glemmer morgenmaden

Om Frede Bräuner

Frede Bräuner blev uddannet folkeskolelærer 1983 og arbejdede i folkeskolen frem til 1985, hvor han blev ansat i Heltidsundervisningen under Århus Ungdomsskole.

Han har gennem alle årene beskæftiget sig med sammenhængen mellem kost, adfærd og indlæringsevne Siden 1998 har han deltaget i den offentlige debat om emnet gennem radio og tv, avisartikler, foredrag mv.

I 2002 udgav Frede Bräuner bogen Kost – adfærd – indlæringsevne, der i 2010 udkom i 5. udgave..
Det er også typisk for overvægtige, at de springer morgenmaden over og derfor overspiser senere på dagen. I modsætning til fugleunger og sukkernarkomaner har de en glubende appetit. Mange overvægtige lider i virkeligheden af insulinresistens

Mangel på vitaminer og mineraler

Fælles for alle grupper (red: Sukkernarkomaner, Fugleunger, de Overvægtige, de Velnærede) er, at indtaget af vitaminer, mineraler og kostfibre er lavt, og indtagelsen af sukker er højt. Det største indtag af vitaminer og mineraler har de overvægtige, der trods dårlige kostvaner dog spiser mad og dermed indtager næringsstoffer i et vist omfang.Information fra Sundhedsguiden
Denne artikel stammer fra bogen " Kost – adfærd – indlæringsevne" af Frede Bräuner. Indholdet er et udtryk for forfatterens egen holdning og erfaring.
Man bør altid kontakte sin læge, før man begynder at eksperimentere med eller vælger at udelukke visse fødevarer fra kosten. Man bør også tale med sin læge, om brug af kosttilskud.