De fire grupper - ernæringsmæssig inddeling af børn Artikel

Sukkernarkomaner, fugleunger, overvægtige og velnærede. Tit overlapper grupperne hinanden, men fælles for de tre første grupper er, at deres kost eller mangel på samme har betydning for deres fysiske og mentale helbred.

Ernæringsmæssigt kan man dele børn og unge op i fire grupper:
Sukkernarkomaner, fugleunger, overvægtige, og velnærede. Tit overlapper grupperne hinanden, men fælles for de tre første grupper er, at deres kost eller mangel på samme har betydning for deres fysiske og mentale helbred
  1. Børn, der overvejende lever af sukker (‘sukkernarkomaner’)
  2. Børn, der spiser meget lidt (‘fugleunger’)
  3. Børn, der indtager overvejende fede (mættet fedt) og sukkerholdige produkter (de overvægtige)
  4. Børn, der er velnærede
Opdelingen er af hensyn til overskueligheden stillet firkantet op. Flere af grupperne overlapper i virkeligheden hinanden. Desuden findes der forskellige grader inden for hver kategori, f.eks. er der sukkernarkomaner med et højt sukkerindtag, der samtidig spiser og motionerer meget og derfor ikke udviser de samme symptomer som passive sukkernarkomaner.

Mange unge bliver først sukkernarkomaner som teenagere, mens andre har været det, siden de lå i mors mave og dermed blev født fejlernærede.

Om Frede Bräuner

Frede Bräuner blev uddannet folkeskolelærer 1983 og arbejdede i folkeskolen frem til 1985, hvor han blev ansat i Heltidsundervisningen under Århus Ungdomsskole.

Han har gennem alle årene beskæftiget sig med sammenhængen mellem kost, adfærd og indlæringsevne Siden 1998 har han deltaget i den offentlige debat om emnet gennem radio og tv, avisartikler, foredrag mv.

I 2002 udgav Frede Bräuner bogen Kost – adfærd – indlæringsevne, der i 2010 udkom i 5. udgave..

Information fra Sundhedsguiden

Denne artikel stammer fra bogen " Kost – adfærd – indlæringsevne" af Frede Bräuner. Indholdet er et udtryk for forfatterens egen holdning og erfaring.
Man bør altid kontakte sin læge, før man begynder at eksperimentere med eller vælger at udelukke visse fødevarer fra kosten. Man bør også tale med sin læge, om brug af kosttilskud.