Deepak Chopra Artikel


Deepak Chopra, den verdensberømte læge, forfatter og spirituelle lærer, er især kendt for sine bøger om sammenhængen mellem sind og krop. Blandt andet den internationale bestseller "Krop uden alder, sind uden tid", som handler om bevidsthedens indflydelse på aldringsprocessen.

Nu er Dr. Chopra igen aktuel med en ny bog, "Kærlighedens vej", der handler om kærlighed og menneskelige relationer. Bogen udkommer i efteråret på Borgens Forlag. I denne forbindelse besøger han Danmark og holder et aftenseminar på Falkoner Scenen i København onsdag den 14. oktober (1998, red). Dr. Chopra er en af verdens mest efterspurgte foredragsholdere og kursusledere. Han er kendt som en fremragende lærer og formidler, der er i stand til at fremlægge de dybeste spirituelle principper, således at de bliver forståelige og praktisk anvendelige i vores hverdag. Som læge og forfatter har han beskæftiget sig indgående med vores evne til selvhelbredelse og personlig forvandling, og han gør op med mange af vore traditionelle forestillinger om sundhed og sygdom. Hans arbejde bygger bro mellem østlig og vestlig tænkning, mellem spiritualitet og videnskab. Vi talte med Deepak Chopra under et nyligt besøg i Holland, hvor mere end 300 mennesker deltog i hans weekendseminar om Kærlighedens vej. Hvad har fået dig til at skrive en bog om kærlighed og nære relationer?

- For det første fordi kærlighed er den mest fundamentale kraft i universet, og for det andet fordi de fleste mennesker ikke har en særlig tilfredsstillende oplevelse i deres forhold. Jeg har skrevet denne bog for at introducere det spirituelle element i menneskelige relationer og for at gøre op med en række forældede og falske forestillinger omkring romantisk kærlighed og forholdet mellem sex og spiritualitet. Jeg har den opfattelse, at man kan have dybt tilfredsstillende forhold, hvis man erkender det grundlæggende spirituelle element i kærligheden. Alle vore relationer fungerer i virkeligheden som et spejl for vores relation til os selv. Hvordan kan man udvikle og opretholde kærlige relationer?

Hvad er dit vigtigste råd til et elskende par?

- Det er det, bogen handler om. Men jeg tror, det vigtigste er at tage tingene let og ikke gøre en myg til en elefant. Ikke at tage sig selv for alvorligt eller blive fanget i selvhøjtidelighed eller selvmedlidenhed, som i virkeligheden er én og samme ting. At lære at kommunikere ærligt - med integritet. At lære at se ens forhold som et spejlbillede af ens eget selv. At lære at møde andre mennesker som ligemænd og -kvinder. At forstå det paradoksale i følelserne og forlige sig med det. Det er nogle af de vigtigste punkter. Hvad er den grundlæggende drivkraft i dit arbejde - hvad er det som dybest set motiverer dig?

- En slags guddommelig utilfredshed, som man kalder det. Ikke utilfredshed i negativ forstand, men en indre følelse af, at der må være noget mere, noget større at se frem til. Uden en sådan indre følelse vil man ikke bevæge sig nogen vegne.

Hvad ser du som dit dybeste kald, din personlige livsopgave?

- På nuværende tidspunkt i mit liv handler det om at finde Gud. Ikke Gud i betydningen en gammel mand med stort hvidt skæg oppe i himlen, men den kerne af guddommelighed, som er til stede i os alle sammen. Og dit bidrag til andre, til helheden? - For tiden er jeg meget involveret i forskellige sociale projekter. Jeg gør en del fundraising for projekter, som jeg tror på, f.eks. fredsbevægelsen. Blandt andet har jeg hjulpet Oscar Arias Sanscez (modtager af Nobels fredspris og tidligere præsident i Costa Rica) i hans verdensomspændende arbejde for global nedrustning. Det er sørgeligt, at netop mens jeg siger dette, har Indien foretaget tre atomprøvesprængninger. Men mine personlige mål for tiden går afgjort i en mere social retning. For nylig havde jeg en dialog med Rosa Parks, den sorte kvinde, som engang i 50'erne i Montgommery, Alabama, nægtede at forlade en bus, som kun var for hvide og som startede hele borgerrettighedsbevægelsen. Hun er nu omkring 86. Jeg prøver at se, hvad der egentlig motiverer sådanne mennesker til at foretage handlinger, som er med til at ændre verden. Jeg er dybt interesseret i muligheden for et globalt bevidsthedsskift, som vil føre til en mere fredfyldt og harmonisk verden.

Forsøger du at forbinde spiritualitet med socialt og politisk arbejde?

- Ja, det gør jeg faktisk, men på min egen indirekte måde - gennem fundraising og ved at forbinde mig med og støtte mennesker, som er mere direkte involveret. l dag taler mange mennesker om spiritualitet. Det er næsten blevet et modebegreb. Hvad betyder spiritualitet for dig, og hvad har spiritualitet at gøre med religion?

- Spiritualitet bliver tit forvekslet med religion eller med moralsk selvretfærdighed, men i mine øjne handler spiritualitet om et bestemt bevidsthedsniveau, hvor vi overskrider vort personlige 'hudindkapslede' ego og oplever vor universelle natur - vor dybe forbundethed med alle andre. Spiritualitet handler også om at være autentisk - at se sig selv, som man virkelig er, med både de lyse og mørke sider, det guddommelige og det menneskelige. Et spirituelt menneske er et naturligt og ægte menneske, som er i stand til at acceptere og rumme alle sider af sig selv. Når man ikke er naturlig, når man ikke lærer at favne og rumme alle sider af sig selv, også de såkaldt negative aspekter, vil disse fortrængte og fornægtede sider manifestere sig som skyggeenergi med alvorlige konsekvenser både for individet og samfundet. Hvad er de vigtigste skridt, vi kan tage på dette tidspunkt i udviklingen - både individuelt og kollektivt?

- Noget af det vigtigste, vi kan gøre individuelt, er at stille os selv spørgsmålet hvem er jeg og hvad er det, jeg virkelig ønsker. Og at gå dybt ind i disse spørgsmål og lære at være stille og lytte. Så tror jeg på, at naturen eller universet vil organisere et svar.

- Desuden er det vigtigt ikke at være dømmende over for andre og at erkende, at virkeligheden er en endeløs horisont, og at der derfor er uendeligt mange synsvinkler. Så selvom jeg er bundet til min personlige synsvinkel, eksisterer der intet, man kan kalde sandhed i nogen endegyldig forstand. Der er blot tale om forskellige synsvinkler. For hver en sandhed, jeg tror på, kan jeg være sikker på, at der findes en eller anden derude, der betragter det modsatte som sandt.Denne artikel er opdateret 14.02.06


Deepak Chopra, den verdensberømte læge, forfatter og spirituelle lærer, er især kendt for sine bøger om sammenhængen mellem sind og krop. Blandt andet den internationale bestseller "Krop uden alder, sind uden tid", som handler om bevidsthedens indflydelse på aldringsprocessen.

Nu er Dr. Chopra igen aktuel med en ny bog, "Kærlighedens vej", der handler om kærlighed og menneskelige relationer. Bogen udkommer i efteråret på Borgens Forlag. I denne forbindelse besøger han Danmark og holder et aftenseminar på Falkoner Scenen i København onsdag den 14. oktober (1998, red). Dr. Chopra er en af verdens mest efterspurgte foredragsholdere og kursusledere. Han er kendt som en fremragende lærer og formidler, der er i stand til at fremlægge de dybeste spirituelle principper, således at de bliver forståelige og praktisk anvendelige i vores hverdag. Som læge og forfatter har han beskæftiget sig indgående med vores evne til selvhelbredelse og personlig forvandling, og han gør op med mange af vore traditionelle forestillinger om sundhed og sygdom. Hans arbejde bygger bro mellem østlig og vestlig tænkning, mellem spiritualitet og videnskab. Vi talte med Deepak Chopra under et nyligt besøg i Holland, hvor mere end 300 mennesker deltog i hans weekendseminar om Kærlighedens vej. Hvad har fået dig til at skrive en bog om kærlighed og nære relationer?

- For det første fordi kærlighed er den mest fundamentale kraft i universet, og for det andet fordi de fleste mennesker ikke har en særlig tilfredsstillende oplevelse i deres forhold. Jeg har skrevet denne bog for at introducere det spirituelle element i menneskelige relationer og for at gøre op med en række forældede og falske forestillinger omkring romantisk kærlighed og forholdet mellem sex og spiritualitet. Jeg har den opfattelse, at man kan have dybt tilfredsstillende forhold, hvis man erkender det grundlæggende spirituelle element i kærligheden. Alle vore relationer fungerer i virkeligheden som et spejl for vores relation til os selv. Hvordan kan man udvikle og opretholde kærlige relationer?

Hvad er dit vigtigste råd til et elskende par?

- Det er det, bogen handler om. Men jeg tror, det vigtigste er at tage tingene let og ikke gøre en myg til en elefant. Ikke at tage sig selv for alvorligt eller blive fanget i selvhøjtidelighed eller selvmedlidenhed, som i virkeligheden er én og samme ting. At lære at kommunikere ærligt - med integritet. At lære at se ens forhold som et spejlbillede af ens eget selv. At lære at møde andre mennesker som ligemænd og -kvinder. At forstå det paradoksale i følelserne og forlige sig med det. Det er nogle af de vigtigste punkter. Hvad er den grundlæggende drivkraft i dit arbejde - hvad er det som dybest set motiverer dig?

- En slags guddommelig utilfredshed, som man kalder det. Ikke utilfredshed i negativ forstand, men en indre følelse af, at der må være noget mere, noget større at se frem til. Uden en sådan indre følelse vil man ikke bevæge sig nogen vegne.

Hvad ser du som dit dybeste kald, din personlige livsopgave?

- På nuværende tidspunkt i mit liv handler det om at finde Gud. Ikke Gud i betydningen en gammel mand med stort hvidt skæg oppe i himlen, men den kerne af guddommelighed, som er til stede i os alle sammen. Og dit bidrag til andre, til helheden? - For tiden er jeg meget involveret i forskellige sociale projekter. Jeg gør en del fundraising for projekter, som jeg tror på, f.eks. fredsbevægelsen. Blandt andet har jeg hjulpet Oscar Arias Sanscez (modtager af Nobels fredspris og tidligere præsident i Costa Rica) i hans verdensomspændende arbejde for global nedrustning. Det er sørgeligt, at netop mens jeg siger dette, har Indien foretaget tre atomprøvesprængninger. Men mine personlige mål for tiden går afgjort i en mere social retning. For nylig havde jeg en dialog med Rosa Parks, den sorte kvinde, som engang i 50'erne i Montgommery, Alabama, nægtede at forlade en bus, som kun var for hvide og som startede hele borgerrettighedsbevægelsen. Hun er nu omkring 86. Jeg prøver at se, hvad der egentlig motiverer sådanne mennesker til at foretage handlinger, som er med til at ændre verden. Jeg er dybt interesseret i muligheden for et globalt bevidsthedsskift, som vil føre til en mere fredfyldt og harmonisk verden.

Forsøger du at forbinde spiritualitet med socialt og politisk arbejde?

- Ja, det gør jeg faktisk, men på min egen indirekte måde - gennem fundraising og ved at forbinde mig med og støtte mennesker, som er mere direkte involveret. l dag taler mange mennesker om spiritualitet. Det er næsten blevet et modebegreb. Hvad betyder spiritualitet for dig, og hvad har spiritualitet at gøre med religion?

- Spiritualitet bliver tit forvekslet med religion eller med moralsk selvretfærdighed, men i mine øjne handler spiritualitet om et bestemt bevidsthedsniveau, hvor vi overskrider vort personlige 'hudindkapslede' ego og oplever vor universelle natur - vor dybe forbundethed med alle andre. Spiritualitet handler også om at være autentisk - at se sig selv, som man virkelig er, med både de lyse og mørke sider, det guddommelige og det menneskelige. Et spirituelt menneske er et naturligt og ægte menneske, som er i stand til at acceptere og rumme alle sider af sig selv. Når man ikke er naturlig, når man ikke lærer at favne og rumme alle sider af sig selv, også de såkaldt negative aspekter, vil disse fortrængte og fornægtede sider manifestere sig som skyggeenergi med alvorlige konsekvenser både for individet og samfundet. Hvad er de vigtigste skridt, vi kan tage på dette tidspunkt i udviklingen - både individuelt og kollektivt?

- Noget af det vigtigste, vi kan gøre individuelt, er at stille os selv spørgsmålet hvem er jeg og hvad er det, jeg virkelig ønsker. Og at gå dybt ind i disse spørgsmål og lære at være stille og lytte. Så tror jeg på, at naturen eller universet vil organisere et svar.

- Desuden er det vigtigt ikke at være dømmende over for andre og at erkende, at virkeligheden er en endeløs horisont, og at der derfor er uendeligt mange synsvinkler. Så selvom jeg er bundet til min personlige synsvinkel, eksisterer der intet, man kan kalde sandhed i nogen endegyldig forstand. Der er blot tale om forskellige synsvinkler. For hver en sandhed, jeg tror på, kan jeg være sikker på, at der findes en eller anden derude, der betragter det modsatte som sandt.Denne artikel er opdateret 14.02.06