Definition og årsager til alkoholafhængighed Artikel

Alkohol er en del af den danske livsstil, men med et stort alkoholforbrug stiger også risikoen for alkoholmisbrug og alkoholafhængighed. Overgangen fra et almindeligt alkoholforbrug til misbrug er flydende.

Alkohol er en del af den danske livsstil, men med et stort alkoholforbrug stiger også risikoen for alkoholmisbrug og alkoholafhængighed. Overgangen fra et almindeligt alkoholforbrug til misbrug er flydende. Læs om kriterier for alkoholafhængighed og mulige årsager.

Overgangen til alkoholmisbrug er flydende

Der er stor forskel på, hvor meget alkohol man kan klare, inden man bliver afhængig af stoffet. Det gør grænsen mellem forbrug og misbrug med afhængighed til et broget område, som man ikke kan sætte et antal genstande på. Overgangen fra at drikke socialt til at udvikle afhængighed er glidende, og kan tage fra måneder til år.

Hvem der ender i et misbrug er svært at forudsige, men man mener at arv spiller en stor rolle.

Kriterier for alkoholafhængighed

Der findes nogle kriterier, som man bruger, når man taler om egentlig afhængighed. Man behøver ikke lide af alle de følgende kriterier, men blot 3 ud af 6 i mindst en måned inden for de sidste 12 måneder, for at være afhængig:
  • Trang (næsten uimodståelig lyst til alkohol)
  • Abstinenser (ubehag, sved, uro, høj puls mv.)
  • Tolerance (det kræver større mængder for samme effekt)
  • Nedsat kontrol (små mængder alkohol medfører lyst til store mængder og hyppig indtagelse).
  • Fortsat indtag selvom man ved, det skader kroppen.
  • Nedsat evne til at passe arbejde, familie mv.
Desuden er et karakteristisk tegn på afhængighed, at man skal drikke om morgenen for at komme i gang. Man "behandler" dermed de abstinenser, som er opstået i løbet af natten, hvor man ikke har drukket alkohol pga. søvn.
Læs mere på Symptomer på alkoholafhængighed

Årsager til alkoholmisbrug

Ofte vil et alkoholmisbrug begynde fordi livet tager et dramatisk sving f. eks skilsmisse, fyring fra jobbet, større traumatiske begivenheder (primært kvinder), gruppepres i miljøet eller depression.

Der er flere blandt de dårligst stillede i samfundet, som har et alkoholmisbrug, end i resten af befolkningen. Børn af alkoholikere har også en større tendens til at udvikle et alkoholmisbrug, med en faktor 2-4. Det betyder, at deres risiko for at udvikle et misbrug stiger fra 5 procent (normalbefolkningens ca. risiko) til ca. 15 procent. Der er altså stadigvæk 85 procent chance for, at man som barn af en alkoholiker ikke udvikler et misbrug. Det er vigtigt at understrege, at starten på et alkoholmisbrug ikke altid kan begrundes med en oplagt forklaring.

Alkoholmisbrug og afhængighed skal tages alvorligt

For nogle begynder alkoholmisbruget for at lette eller glemme de personlige eller sociale problemer, som kommer i kølvandet på en af de ovennævnte kriser. Alkohol er dog ikke en løsning på problemet, og kan blive et alvorligt problem, med store personlige konsekvenser. Det er sjældent, at man som alkoholafhængig selv indser, hvor alvorligt ens problem er, og for langt de fleste er det nødvendigt med hjælp for at stoppe med misbruget. Det er derfor vigtigt, at de mennesker som er omkring en person med et åbenlyst problem. prøver at hjælpe tidligt, inden det får store og gennemgribende konsekvenser i livet; socialt, psykisk og fysisk.