Den private rejseforsikring Artikel

Du bør tegne en privat rejsefosikring, som sikrer din hjemtransport i tilfælde af sygdom, derudover bør du altid være forsikret når du rejser uden for det område det gule sundhedskort ( det gule sygesikringsbevis) dækker.

Du bør tegne en privat rejsefosikring, som sikrer din hjemtransport i tilfælde af sygdom, derudover bør du altid være forsikret når du rejser uden for det område det gule sundhedskort ( det gule sygesikringsbevis) dækker.

Privat rejseforsikring er blevet nødvendig

Efter de nye regler for den offentlige rejsesygeforsikring er blevet indført, bør du altid tegne en supplerende rejseforsikring, som dækker udgifterne ved hjemtransport. Mange forsikringsselskaber tilbyder i dag rejseforsikringer.

Yderligere forsikring på rejsen

I de tilfælde, hvor den offentlige rejsesygesikring ikke dækker, og hvor en supplerende forsikring heller ikke er tilstrækkelig, kan du henvende dig til et rejse forsikringsselskab for at få et tilbud på en forsikring.

De private rejseforsikringer dækker udgifter til bl.a. erstatningsrejse, udgifter i forbindelse med rejseafbrydelse samt udgifter til hjemkaldelse, f.eks. hvis et familiemedlem bliver akut syg.

Derudover dækker en privat rejseforsikring tyveri af bagage eller hvis ens bagage bliver ødelagt eller forsinket samt ansvar, ulykke og retshjælp.

Forsikring når du rejser uden for EU og EØS landende

Så snart du rejser uden for det område som den offentlige rejsesygesikring ikke dækker, bør du altid tegne en forsikring, da udgifter til behandling og transport, nemt kan løbe op i 100.000 kr.