Dengue Feber Artikel

Dengue Feber hører til kategorien af moskito bårne infektioner på linje med Zika og Gul Feber med flere som overføres af moskito arten Aedes Aegypti.

dengue, feberDengue feber hører til kategorien af moskito bårne infektioner på linje med Zika og Gul Feber med flere som overføres af moskito arten Aedes Aegypti.

Dengue Feber

Dengue feber virus overføres med (hun)myg. Er man i områder med dengue feber, vil brug af myggeafvisende midler mindske risikoen for at blive smittet.

Infektionen er meget almindelig i tropiske og subtropiske områder i Asien, Afrika og Syd- og Mellemamerika. I Europa er der påvist smitte med dengue feber i Sydfrankrig, Kroatien og på øen Madeira i Portugal.

Sygdommen findes udbredt i byområder, herunder i storbyer, men kan også forekomme på landet. WHO anslår, at der i 2013 var 390 millioner tilfælde, hvilket er en tredobling af forekomsten i 2009.

Dengue feber er i stigning.

Det anslås, at der ses mere end 20.000 dødsfælde årligt på verdensplan. Forekomsten af dengue feber er især steget markant i Syd- og Mellemamerika og Sydøstasien i de seneste 10 - 15 år. Sygdommen er nu endemisk i mere end 100 lande.

Det vurderes, at 40 % af verdens befolkning er i risiko for dengue feber. Stigningen tilskrives blandt andet den tiltagende urbanisering, hvor befolkningen ofte bor under meget primitive og dårlige hygiejniske forhold. Manglende kloakering, og dermed mulighed for, at der findes egnede udklækningssteder for myggelarver (Aedes arter) i stillestående vand i fx vandpytter, dåser og bildæk, er en af forklaringerne på forekomsten i byerne. Der er sæsonvariation således, at dengue feber er hyppigere under regntiden.

Risiko for turister og andre rejsende

Generelt er danskernes rejseaktivitet til tropiske rejsemål stigende. Ud fra statistik for omfanget af rejseaktiviteten til områder med vedvarende forekomst af dengue feber, estimeres det, at der importeres ét tilfælde pr. ca. 20.400 rejsende. Det må dog forventes, at dette tal kan være betydeligt højere på grund af underrapportering af infektioner, der har milde forløb eller er overstået inden hjemkomst.