Depression efter fødslen (Fødselsdepression) Artikel

Depression efter fødslen er forholdsvis almindelig. Svær fødselsdepression ses kun sjældent. Depression efter fødslen kræver behandling.

Definition, årsager og symptomer på depression efter fødslen<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Nogle kvinder kan i perioden efter fødslen få en depression . Det er ikke ualmindeligt, at kvinden føler sig nedtrykt eller trist. Tilstanden er langt hyppigst hos førstegangsfødende.

Årsagen til dette kendes ikke, men det er muligt, at der er en hormonel sammenhæng, da der sker en ændring i koncentrationerne af de kvindelige kønshormoner. Ofte kan disse ændringer opfattes som en reaktion på de voldsomme påvirkninger, der finder sted under fødslen. Kvinden er udmattet, dels efter 9 måneder med øget pres på hendes krop i takt med fosterets vækst, og ikke mindst den ofte udmattende fødsel, det munder ud i.

Dertil kommer, at kvinden nu er blevet mor, og der er opbygget en masse forventninger til den nye rolle, såvel fra hendes egen som fra familiens side. Nogle oplever en angst for, at der skal ske barnet eller familien noget, der kan ødelægge den nyvundne lykke. Nogle bliver således angst for dagligdagsting, der pludselig kan virke farlige. Nogle kvinder er ualmindeligt trætte. Ofte kan kvinden ikke genkende de reaktioner, hun har, og står uforstående overfor hendes nye reaktionsmønster.

En ofte overset depression efter fødslen er den, der kan forekomme hos faderen. Der kan opstå en følelse af magtesløshed, når det kun er kvinden, der kan opfylde barnets behov, og han kan stå med en følelse af at være overflødiggjort, og at han har fået en ny plads i familien. I de første måneder er det uundgåeligt kvinden, der er barnet nærmest, ikke mindst pga. den intimitet, der foregår under amningen.

Forholdsregler og diagnose af depression efter fødslen

Det er vigtigt, at kvinden har nogle at tale med efter fødslen. Ofte har kvinden støtte nok hos venner og familie, evt. hos ligesindede i form af mødregrupper, der er meget populære i den første tid efter fødslen. Dertil kommer den hjælp, der er at finde hos sundhedsplejersker og jordemødre, for hvem depressioner efter fødslen ikke er ualmindelige. De kan ofte give støtte og evt. anbefale kvinden at gå til sin læge.

Behandling af depression efter fødslen

I reglen er støtte og samtale nok. Mødregrupper er et godt sted at møde andre, der kan være i samme situation, og evt. er andengangsfødende, og kan give råd fra første fødsel. I sjældnere tilfælde kan det være nødvendigt at anvende antidepressiv medicin, der skal ordineres hos lægen, hvis han finder det nødvendigt.

Forløb og komplikationer

Hos få kvinder, i omegnen af en ud af hver tusinde fødsler, udvikler tilstanden sig til en egentlig fødselspsykose. Psykose er en tilstand, hvor grænsen mellem virkelighed og uvirkelighed bliver udvisket og måske umulig at se for personen. Det kan være vanskeligt at skelne dette fra den mindre voldsomme og mere almindelige fødselsdepression, men det er vigtigt at diagnosticere den. Nogle kvinder vil gå med tanker om selvmord eller om at gøre skade på deres børn. Andre udvikler svær depression, bliver følelseskolde, ugidelige og ualmindelige trætte. Se iøvrigt depression .

Den sjældne tilstand kan være så alvorlig, at det kan være nødvendigt, at kvinden skal ses af en psykiater, og evt. indlægges på psykiatrisk afdeling, da den ellers kan være farlig for kvinde og/eller barn.

Læs også artiklen "Efterfødselsreaktioner (Fødselsdepressioner)".