Derfor drikker de 11-15 årige Artikel

En ny undersøgelse viser, hvorfor unge drikker alkohol. Det er velkendt, at danske 15-årige oftere drikker sig fulde end jævnaldrende i andre lande. I Skolebørnsundersøgelsen 2010 har deltagerne for første gang også svaret på, hvorfor de drikker alkohol

Langt over halvdelen af eleverne i 9. klasse, som drikker alkohol, svarer at de drikker, fordi det gør det sjovere at være sammen med andre eller for at blive fulde. Men der er også en gruppe, som drikker alkohol af helt andre årsager. Knap 20 % af de 15-årige piger og 14 % af drengene, som drikker alkohol, siger, at de drikker for at blive muntret op eller glemme problemer.

De fleste 15 årige har drukket alkohol

Flere 15-årige drenge end piger drikker alkohol ugentligt (henholdsvis 28 % og 19 %), men når det kommer til andelen der har prøvet at drikke alkohol, og andelen der har været fuld mere end to gange er mønsteret ens. Knap 88 % af eleverne har prøvet at drikke alkohol, og godt 56 % har været fulde mindst to gange. Siden 2002 er der dog sket et markant fald blandt de 15 årige som drikker alkohol hver uge.

Læs også:
Gode råd til forældre om børn og alkohol

De fleste 13-15-årige tror vennerne drikker mere

Undersøgelsen har også spurgt skolebørnene om de trorderes kammerater skejer mere ud end dem selv. Det er interessant, fordi man tror at unge påvirkes til at ryge, drikke og bruge stoffer, hvis de tror deres venner gør det. I undersøgelsen kaldes det for flertalsmisforståelse.Skolebørnsundersøgelsen spørger deltagerne i syvende og niende klasse (13- og 15-årige) ”Tror du, at du drikker mere eller mindre end andre unge på din alder?” Hele 49 procent svarede, at de troede de drak mindre.