Di-Te-Ki-Pol-Vaccination tema

Gives: 3 måneder, 5 måneder og 12 måneder. Når barnet er 5 år gives Di-Te-Ki-Pol re-vaccination.

Gives: 3 måneder, 5 måneder og 12 måneder.vaccination indeholder også Hib og Pn. Når barnet er 5 år gives Di-Te-Ki-Pol revaccination.

Difteri - vaccinationen gives mod

Difteri - en infektion i næse og svælg. Bakterierne kan danne et giftstof, toxin, som via blodet spredes til nerverne og kan medføre varig lammelse hos barnet. Det kan også spredes til karsystemet og medføre betændelse i hjertemusklen. Man kan dø af sygdommen.

Beskyttelse

Efter alle vaccinationer er barnet beskyttet i mindst 5 år.

Tetanus - vaccinationen gives imod

Tetanus - en infektion, hvor bakterierne ligeledes kan danne et giftstof, toxin, som virker lokalt på muskelnerver og føres videre, via blodet, til centralnervesystemet og forårsager voldsomme krampeanfald (stivkrampe). Bakterien findes især i jord.
Man kan dø af sygdommen.

Beskyttelse

Efter sidste vaccination er barnet beskyttet mod stivkrampe de næste 10 år muligvis 20 år.

Kighoste - vaccinationen gives imod

Kighoste er en meget ubehagelig og til tider livstruende infektion for et spædbarn. Sygdommen er karakteriseret ved voldsomme hosteanfald med sejt slim, anfaldene kommer i serier og forhindrer barnet i at trække vejret, og derfor kommer efterfølgende en hivende indånding kaldet "kigen".

Beskyttelse

Vaccinationen beskytter ikke fuldstændigt men mildner et evt. sygdomsforløb væsentligt.

Polio - vaccinationen gives imod

Polio også kaldet børnelammelse. Sygdommen skyldes en virus, som hos nogle giver feber og hovedpine, hos andre meningitis, og endelig er der nogle, som udvikler lammelser i større eller mindre grad. Man kan dø af sygdommen.

Beskyttelse

Hvis alle vaccinationer er givet, er barnet beskyttet livsvarigt.

Pn - vaccinationen gives mod

Pneumokokker - er en bakterie, som findes i mange undertyper. Den kan give akut mellemøre-,bihule- samt lungebetændelse. Når bakterien går i blodbanerne kan det give blodforgiftning og/eller hjernehindebetændelse (meningitis) Sygdommen kan medføre varigt nedsat hørelse, hjerneskader og i sjældne tilfælde dødsfald.

Beskyttelse

Risikoen for meningitis og andre alvorlige tilfælde af pneumokoksygdomme er faldet markant efter vaccinationsprogrammet blev indført.

Artikler

artikel

Interstitielle lungesygdomme

Interstitielle lungesygdomme kommer af betændelseslignende tilstande i lung...

Redaktionen 07/11/2007
kategori

Børns hudproblemer

En velplejet hud er et vigtigt forsvar mod varme, kulde og ikke mindst sygd...

Redaktionen 14/03/2013
artikel

Gastrisk bypass

De første kirurgiske indgreb mod fedme blev foretaget i 1950'erne, men side...

Redaktionen 21/03/2006
artikel

Kost, adfærd og indlæring

Barnet kost har stor betydning for dets adfærd og indlæring. Læs om kostens...

Redaktionen 25/01/2009
artikel

Behandling af piskesmældslæsioner i tværfagligt regi

Center for Rygkirurgi A/S, januar 2006. Erfaringsgrundlag fra RygTeam ApS 1...

Redaktionen 21/02/2006
artikel

Hvordan vælger du den rigtige madras ?

Hvordan vælger du den rigtige madras. Først og fremmest skal din madras vær...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Inkontinens hos kvinder

Der er altså ingen grund til at fortvivle, hvis man er en af de 400.000 per...

Redaktionen 18/07/2008
artikel

Vuggedød

Vuggedød er en pludselig, uventet spædbarnsdød hos børn i alderen 0-12 måne...

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Inkontinens- styrk bækkenbunden

Hvis du lider af urininkontinens og specielt af stressinkontinens er det vi...

Redaktionen 30/01/2012