Di-Te-Ki-Pol-Vaccination Artikel

Gives: 3 måneder, 5 måneder og 12 måneder. Når barnet er 5 år gives Di-Te-Ki-Pol re-vaccination.

Gives: 3 måneder, 5 måneder og 12 måneder.vaccination indeholder også Hib og Pn. Når barnet er 5 år gives Di-Te-Ki-Pol revaccination.

Difteri - vaccinationen gives mod

Difteri - en infektion i næse og svælg. Bakterierne kan danne et giftstof, toxin, som via blodet spredes til nerverne og kan medføre varig lammelse hos barnet. Det kan også spredes til karsystemet og medføre betændelse i hjertemusklen. Man kan dø af sygdommen.

Beskyttelse

Efter alle vaccinationer er barnet beskyttet i mindst 5 år.

Tetanus - vaccinationen gives imod

Tetanus - en infektion, hvor bakterierne ligeledes kan danne et giftstof, toxin, som virker lokalt på muskelnerver og føres videre, via blodet, til centralnervesystemet og forårsager voldsomme krampeanfald (stivkrampe). Bakterien findes især i jord.
Man kan dø af sygdommen.

Beskyttelse

Efter sidste vaccination er barnet beskyttet mod stivkrampe de næste 10 år muligvis 20 år.

Kighoste - vaccinationen gives imod

Kighoste er en meget ubehagelig og til tider livstruende infektion for et spædbarn. Sygdommen er karakteriseret ved voldsomme hosteanfald med sejt slim, anfaldene kommer i serier og forhindrer barnet i at trække vejret, og derfor kommer efterfølgende en hivende indånding kaldet "kigen".

Beskyttelse

Vaccinationen beskytter ikke fuldstændigt men mildner et evt. sygdomsforløb væsentligt.

Polio - vaccinationen gives imod

Polio også kaldet børnelammelse. Sygdommen skyldes en virus, som hos nogle giver feber og hovedpine, hos andre meningitis, og endelig er der nogle, som udvikler lammelser i større eller mindre grad. Man kan dø af sygdommen.

Beskyttelse

Hvis alle vaccinationer er givet, er barnet beskyttet livsvarigt.

Pn - vaccinationen gives mod

Pneumokokker - er en bakterie, som findes i mange undertyper. Den kan give akut mellemøre-,bihule- samt lungebetændelse. Når bakterien går i blodbanerne kan det give blodforgiftning og/eller hjernehindebetændelse (meningitis) Sygdommen kan medføre varigt nedsat hørelse, hjerneskader og i sjældne tilfælde dødsfald.

Beskyttelse

Risikoen for meningitis og andre alvorlige tilfælde af pneumokoksygdomme er faldet markant efter vaccinationsprogrammet blev indført.