Difteri Artikel

Læs om infektionssygdommen difteri. Få viden om smittefare ved difteri. Hvordan behandles difteri. Hvad er symptomerne på infektion i mave og tarmkanalen samt difteri. Læs om forebyggelse af difteri ved udenlandsrejser.


Definition og årsager


Difteri er en alvorlig infektionssygdom, som overføres med bakterien Corynebacterium diphteriae. Sygdommen findes primært i Østeuropa og ulande, og ses kun som importerede tilfælde i Danmark.

Alle børn vaccineres ved børnevaccinationsprogrammet , og sygdommen er i dag sjælden i Danmark.

Sygdommen viser sig som en alvorlig infektion i slimhinderne i struben og svælget. Bakterien producerer et giftstof, som forhindrer cellerne i halsens slimhinde i at forny sig. Dette medfører en betændelse og celledød, som kan have et meget slemt forløb.

Symptomer på difteri


Smittes man med difteri, er det første synlige symptom som regel, at mandlerne (tonsillerne) bagest i svælget dækkes af gråhvide belægninger. Disse begynder oftest at bløde, hvis man prøver at fjerne dem. Personen vil som regel klage over:


  • Smerter i halsen.

  • Almen sygdomsfornemmelse.

  • Feber.

  • Hoste.

Der kan desuden opstå store hævelser i halsen med begyndende aflukning af luftvejene. Dette kan medføre pibende vejrtrækning, når man trækker vejret ind. I yderste konsekvens aflukkes luftvejene fuldstændigt, og hvis ikke situationen afhjælpes omgående, kan det ende med døden.

Forholdsregler og diagnose


Mistænker man at være smittet med bakterien, er det vigtigt at gå til læge omgående. Han vil indlægge personen i isolation på hospitalet. Pårørende bliver undersøgt for immunitet overfor bakterien, som selv efter vaccination synes at være af usikker varighed.

Behandling af difteri


Smittes man med difteri, er det meget vigtigt hurtigst muligt at få modgift og antibiotikabehandling.

I alvorlige tilfælde, hvor personen har svært ved at trække vejret, kan det være nødvendigt at lægge et plastikrør i luftvejene (intubation) og lægge personen i respirator.

Forløb og komplikationer


Giftstofferne, som produceres af bakterien, kan i nogle tilfælde sprede sig til hele kroppen og skabe alvorlige tilstande i flere af kroppens vigtige organer. Dette kan være nyresvigt , nedsat funktion af hjernenerver, betændelse i hjertemuskulaturen og følgende hjertestop .

Forebyggelse af difteri


I Danmark forebygger man difteri ved at vaccinere med børnevaccinationsprogrammet. Man vaccinerer ved 3-, 5- og 12-måneders-alderen og igen ved 5-års-alderen. Vaccinen holder i ca. 15-20 år.

Skal man efterfølgende rejse til et land, hvor der er stor mulighed for at få difteri, bør man lade sig vaccinere igen. Snak med din læge inden afrejse.

Hvis man pådrager sig et sår ved at skære eller stikke sig på en genstand, vil man i skadestuen både give stivkrampe - og difteri-vaccination.

Har man været smittet og er blevet rask af sig selv, er det alligevel vigtigt at modtage antibiotika, for at undgå at smitte andre med sygdommen. Det skyldes, at man med denne bakterie kan man blive såkaldt bærer. Dette vil sige, at man bærer bakterien og kan smitte andre, men ikke selv bliver syg af bakterien længere.