Divertikler på spiserøret (Udposninger på spiserøret) Artikel

Divertikler på spiserøret ses som små åbninger eller sprækker, og kan komme til udtryk som enten uægte divertikler eller ægte divertikler. Uægte divertikler giver flere symptomer, mens ægte divertikler oftest ingen har.

Definition og årsager


Divertikler på spiserøret er udposninger af et eller flere lag af spiserørets væg. Man kan forestille sig dem som lommer i væggen på spiserøret. Når man under en kikkertundersøgelse ser ned i spiserøret, ses udposningerne altså som små åbninger eller sprækker. Man taler om to forskellige former for udposninger:

Uægte divertikler
Den første type ses mest øverst i spiserøret ved overgangen til svælget og undertiden også nederst i spiserøret. Disse udposninger sidder typisk bagtil på spiserøret. De opstår som følge af en svækkelse i muskulaturen i spiserørets væg og indeholder ikke alle lag af spiserøret. De kaldes derfor også uægte divertikler. De forekommer oftest hos mænd over 50 år.

Ægte divertikler
Den anden type udposninger ses oftest midt på spiserøret, og er en følge af arvævsdannelse i nærliggende strukturer med efterfølgende skrumpning af disse (f.eks. som følge af en infektion). Udposningerne indeholder alle lag fra spiserørets væg og kaldes ægte divertikler.

Symptomer på divertikler på spiserøret


De uægte divertikler kan blive meget store, og der kan samle sig ufordøjede føderester i dem. Symptomerne er:

  • Synkebesvær.

  • Opgylpning af flere dage gamle, ufordøjede føderester.

  • Dårlig ånde.

  • Fejlsynkning hvor maden ender i luftrøret.

De ægte divertikler er som regel små og symptomløse.

Forholdsregler og diagnose


Hvis man har ovenstående symptomer, skal man søge læge. Diagnosen stilles ved en røntgenundersøgelse med kontrast i spiserøret.

Behandling af divertikler på spiserøret


Uægte divertikler behandles med en kikkertoperation, hvor man gennemskærer nogle af musklerne omkring spiserøret og derved mindsker "lommedannelsen". Der er således mindre risiko for ophobning af føderester.

Ægte divertikler kræver sjældent behandling.

Komplikationer til divertikler på spiserøret


Føderester, der har ophobet sig i udposningen, kan fejlsynkes og derved ende i lungerne. Dette sker typisk om natten, når man ligger ned og kan medføre lungebetændelse .