Dupuytrens kontraktur Artikel

Årsagen til Dupuytrens kontaktur er ukendt og rammer oftest mænd. Den medfører, at fingerne (oftest ring- og lillefinger) gradvis bøjes, så fingrene ikke kan strækkes og til sidst ikke bruges. Behandlingen er operation med efterfølgende genoptræning. Prognosen er tit god, men hos nogle vil der være tilbagefald.

Årsagen til Dupuytrens kontaktur er ukendt og rammer oftest mænd. Den medfører, at fingerne (oftest ring- og lillefinger) gradvis bøjes, så fingrene ikke kan strækkes og til sidst ikke bruges. Behandlingen er operation med efterfølgende genoptræning. Prognosen er tit god, men hos nogle vil der være tilbagefald.

Definition og årsager

Billede af hånd Dupuytrens kontraktur. Dupuytrens kontraktur medfører en fortykkelse og indskrumpning af en senehinde i håndfladen og medfører, at lillefingeren og ringfingeren bøjes indad mod håndfladen.Dupuytrens kontraktur er en gradvis forkortning af håndfladens store senehinde med nedsat funktion af fingrene til følge. Tilstanden er ikke ualmindelig og rammer oftest mænd.

Håndfladens senehinde, som ligger i et lag mellem huden og bøjesenerne til fingrene, fortykkes og skrumper langsomt. Resultatet bliver, at fingrene passivt bøjes mod håndfladen og efterhånden ikke længere kan strækkes ud igen. Til sidst er fingrene næsten ubrugelige.

Dupuytrens kontraktur rammer oftest ring- og lillefingeren og kan ramme begge hænder eller blot den ene side. Første tegn er som regel, at der dannes små knuder i håndfladen og efterhånden dannes der bindevævsstrenge ud på undersiden af fingrene.

Årsagen til dupuytrens kontraktur er ukendt, men arvelige forhold menes at spille en rolle.

Forholdsregler og diagnose

Synes man, at ens fingre (især ring- og lillefinger) gradvist bøjer mod håndfladen, og får man problemer med at strække dem ud, skal man gå til egen læge.

Lægen kan vurdere tilstanden eller henvise til hospitalet, hvor man kan komme diagnosen nærmere.

Behandling af dupuytrens kontraktur

Den eneste reelle behandling af tilstanden er operation, hvor man fjerner bindevævsstrøgene, som gør, at man ikke kan strække fingrene. Dette gøres normalt ved at lave små z-formede snit, både lidt på forsiden af fingrene og i håndfladen - til dette er man naturligvis bedøvet.

Operationen er relativ hyppig, og man får oftest et godt resultat. Erfaring har vist, at det er bedst, at operation først foretages, når man ikke længere kan strække fingrene. Efter operationen skal man genoptræne fingrene.

Forløb og komplikationer

Som ved alle operationer er der en lille risiko for at få betændelse efter indgrebet. Denne risiko er dog meget lille i dette tilfælde. Efter operationen vil lægen oplyse, hvad man skal være opmærksom på.

Efter operationen er det vigtigt at lave god genoptræning af fingrene. Man vil derfor blive henvist til en ergoterapeut, som instruerer i forskellige øvelser. Ergoterapeuten fremstiller også en skinne, som skal bæres om natten i starten af forløbet. Skinnen medfører, at man ikke kan bøje fingrene og derved mindskes sandsynligheden for, at senerne skrumper igen.

Tilstanden har som regel et godt forløb, men for nogle mennesker vil kontrakturerne (skrumpningen) komme igen. Det er ligeledes meget individuelt, hvornår man kan begynde at arbejde igen.

Read about Dupuytren's contracture in english