Ebola Artikel

Ebola er en meget farlig og meget smitsom virus infektion, som forårsager omfattende blødning fra huden og de hinder, som omgiver udhulinger i kroppen og de indre organer.


Beskrivelse

Ebola er en meget farlig og meget smitsom virus infektion som forårsager omfattende blødning fra huden og de hinder som omgiver udhulinger i kroppen og de indre organer. Ebola er opkaldt efter floden Ebola i Den Demokratiske Republik Congo hvor den blev opdaget i 1976 og kort tid efter kostede et udbrud cirka 400 mennesker livet.

Over årene frem til 2014 skønnes det at sygdommen har kostet cirka 500 mennesker livet i Afrika, men efter udvikling i 2014 har sygdommen antaget nye dimensioner som muligvis kan blive en global trussel.

Sygdommen kaldes også Ebola blødning og i sit forløb minder sygdommen meget om Lassa Feber og denne gruppe af sygdomme omfatter også Gul Feber, Marburg Feber og Hantavirus Syndrom.

Symptomer

Symptomer begynder efter 3 til 21 dage med feber, hovedpine, mavesmerter, muskelsmerter og ondt i halsen. - Senere tilstøder diarré og opkastning.

Det er en lumsk sygdom som kan være vanskellig at diagnosticere da syptomerne minder meget om mere almindelige og mindre farlige sygdomme.

Hvad forårsager Ebola

Man mener at denne virus findes hos en række dyrearter i den afrikanske regnskov og mistanken er rettet mod gnavere såsom rotter og specielt flagermus er under mistanke som smittebærere da det har vist sig at flagermus kan påføres denne virus uden at dø af den. Også visse aber mistænkes for at bære denne virus, men det er uklart hvilke dyr som bærer smitten mellem udbrud.

Smitte og forholdsregler.

Sygdommen menes at opstå hvor et menneske kommer i kontakt med et dyr som er smittebærer for eksempel i form at et bid eller en rift eller kontakt med urin og/eller ekskrement fra det dyr som bærer virussen.

Mellem mennesker transmitteres sygdommen ved kontakt til kropsvæsker af enhver art og meget omfattende og nøje overholdte beskyttelsesforanstaltninger må overholdes for at undgå at sundhedspersonale smittes ved behandling af Ebola patienter.

Behandling

Patienten isoleres straks og behandles med anti virale midler. Der arbejdes på højtryk med en accelereret udvikling af vacciner som har været bragt i anvendelse, og forventes fremover at tages i anvendelse, udenom normale afprøvninger da udfaldet ellers er død.

Enkelte vestlige patienter har overlevet ved isolation og behandling i deres hjemlande. Seneste sådanne positive udfald er en spansk sygeplejerske som i oktober 2014 er erklæret fri for Ebola virus efter at have haft sygdommen.

Forløb

Selv med den i dag anvendte behandling er infektionen næsten altid dødelig forårsaget af svigt af de indre organer eller grundet de omfattende blødninger som ikke kan kontrolleres og som ender fatalt.