Eksem (Inkl. Håndeksem og Skællende eksem) Artikel

Eksem er et udslæt, der enten opstår som en allergisk reaktion eller som en irritation af huden.

Definition og årsager til eksem

Eksem er et udslæt, der enten opstår som en allergisk reaktion eller som en irritation af huden. Det drejer sig om en betændelsestilstand, der enten kan være akut (pludseligt opstået) eller kronisk (langvarig). Ordet stammer fra græsk og betyder "at koge op". Dette stemmer meget godt overens med den eksematøse hud, der er rød, hævet og med små blærer.

Årsagen til eksem er ikke præcist kendt, men det drejer sig ofte om en kombination af indre og ydre årsager, der fører til betændelsestilstanden. Nogle mennesker har en (arvelig) tendens til at udvikle eksem, og de skal derfor ikke udsættes ret længe for et stof, førend eksemet opstår. Andre er måske ikke så arveligt disponerede, men har gennem mange år været i et arbejde med udsættelse for eksem-fremkaldende stoffer. Dette kunne være frisører, rengøringsassistenter eller folk i sundhedsvæsenet. Andre eksemer opstår uden nogen kendt årsag.

Symptomer på eksem

Generelt for eksemer gælder:
  • Kløe
  • Rødme, hævelse, knopper og vandblærer ved et akut opstået eksem.
  • Tør hud, afskalning af huden, smerter og sprækker ved et kronisk eksem.

Mange typer af eksem

Der er mange forskellige typer eksem og de har alle forskellige årsager, symptomer og behandling. De forskellige typer eksem har desuden karakteristiske symptomer som beskrives nedenfor.

Allergisk kontakteksem er omtalt for sig selv, men det skal bemærkes, at både håndeksem og skællende eksem hos børn også har en allergisk komponent.

Allergisk kontakteksem

Dette drejer sig oftest om allergi overfor metaller (nikkel, krom, etc.) gummi, parfume eller konserveringsmidler. Man vil eksempelvis ved nikkel-allergi få en rød, kløende plet på et område der har været udsat for nikkel, f.eks. en øreflip. Lægen kan undersøge for allergien ved en såkaldt lappe-test (epikutan-test), hvor man får placeret små mængder af de hyppigste allergi-fremkaldende stoffer på huden under et plaster. Efter nogle dage ser man så, om der er kommet en hud-reaktion. "Behandlingen" er her at holde sig fra det allergi-fremkaldende stof og desuden gøre som anført under behandlingsafsnittet. En allergi er principielt livsvarig.

Skællende eksem

Denne type eksem har et forskelligt forløb hos børn og voksne. Læs mere under " Skællende eksem hos børn (arp) ". Skællende eksem hos voksne er meget almindeligt og sidder som regel i ansigtet (pande, næse og kinder), i hårbunden, øverst på bryst og ryg og i armhuler og lyske. Medvirkende til eksemet er en svampe-type, som forekommer på huden hos alle mennesker.

Eksemet er rødt med fedtet og skællende hud, og det klør. Behandlingen er sollys, mild steroid-creme og evt. en svampebehandling. I forbindelse med dette eksem får man ofte hårskæl .

Kontakteksem og håndeksem

Denne type eksem kaldes også håndeksem, fordi den næsten altid sidder på hænderne. 2/3 af håndeksemer opstår på grund af irritation, 1/3 på grund af allergi. Irritationen skyldes som regel hyppig kontakt med vand, sæbe eller lokalirriterende stoffer. Håndeksem på grund af allergi er som beskrevet under allergisk eksem.

Håndeksem starter som regel med rødme og hævelse af huden, der bliver grovere end normalt. Senere kommer der ømme sprækker, udtørring og afskalning af huden. Det kan brede sig over hele hånden men er som regel værst på håndryg og fingre.

Symptomerne kan mindskes ved brug af beskyttende handsker, som dog i sig selv også kan medføre eksem. 10 af danskere i arbejde har håndeksem. Symptomerne kan være invaliderende og forhindre folk i at fortsætte deres arbejde. Det er i den forbindelse vigtigt at nævne, at et håndeksem, opstået på grund af ens arbejde, er en arbejdsskade og skal anmeldes til arbejdsskadestyrelsen.

Dyshidrotisk eksem

Denne type eksem er også en slags håndeksem, den kaldes også pompholyx. I modsætning til anden håndeksem sidder den typisk i håndfladerne og på indersiden af fingrene. Der ses kløende vandblærer, der kommer og går i perioder. Sygdommen kan forsvinde efter nogle år men er svær at behandle og kan være livsvarig og stærkt generende.

Alderdomseksem

Denne type kaldes også eczema craquelé eller asteatotisk eksem. Det ses hyppigt hos ældre, særligt om vinteren. På ben, arme og krop udvikles tør, kløende hud og afskalning. Man bør undgå for hyppig brug af vand og sæbe og smøre sig med fugtighedscreme. I de værste perioder kan steroidcreme benyttes.

Nummulat eksem

Denne type eksem kaldes også mønteksem. Der udvikles pludseligt 1-3 cm store, røde, hævede, stærkt kløende områder. Årsagen er ukendt. Det ses mest hos ældre mænd. Eksemet kan vare i flere år, og der skal oftest stærk steroid-creme eller lysbehandling til for at bedre symptomerne, der dog kan svinde af sig selv.

Forholdsregler ved eksem


Ved eksem er det vigtigt at finde den udløsende årsag og herefter begrænse kontakten med stoffet så meget som muligt. Der er dog ofte mere end en enkelt årsag til eksemet og ved mange eksemer finder man aldrig årsagerne. Ved mistanke om allergisk eksem laves en lappetest (se ovenfor).

Plastikhandsker har en beskyttende effekt, ligesom håndvask bør foregå i lunkent vand og med uparfumeret sæbe. En god fugtighedscreme vil også mindske udtørring og afskalning.

Komplikationer ved eksem

Eksem er en stærkt generende men ufarlig sygdom. Den hyppigste komplikation er infektion med bakterier. Dette kan give f.eks. børnesår
.

Behandling af eksem

Ved at benytte metoderne beskrevet under forholdsregler og supplere med steroid-creme 1-2 gange dagligt vil man kunne kurere lette tilfælde af kontakteksem.

Ved sværere tilfælde af kontakteksem og ved andre typer af eksem kan mere potente (stærkere) steroid-cremer være nødvendige. Ved akutte eksemer kan "røde bade" (kaliumpermanganat) hjælpe, og inficerede (bakterier i eksemet) områder kan smøres med cremer, der indeholder både steroid og antibiotika.

De allersværeste tilfælde kan behandles med steroid-piller (prednisolon), medicin der indvirker på immunsystemet, eller PUVA-behandling (en kombination af et stof, psoralen, og UVA-lysterapi).

Som nævnt er allergier livsvarige, og de fleste eksemer vil da også bryde ud flere gange gennem livet ved kontakt med de udløsende stoffer. En lille del af eksemer bliver så voldsomme, at de invaliderer eller holder folk fra arbejdsmarkedet. Langt de fleste tilfælde kan dog kontrolleres og holdes på et minimum af gene, hvis man følger behandlingsprincipperne.