Eksempler på emner - Temadage Artikel

Temauge eller værkstedsundervisning kan være en rigtig god indgangsvinkel til seksualundervisning i folkeskolen. En enkel temadag med vægt på hårde faktuelle emner såsom prævention og sexsygdomme kan naturligvis ikke erstatte den kontinuerlige seksualundervisning i både bløde og hårde emner, som de unge har brug for gennem skolegangen. Det er derfor vigtigt, at læreren som hovedregel er parat til at tage en snak med eleverne, når emner, der ligger indenfor seksualundervisningen lejlighedsvist dukker op.

Men en temadag eller -uge kan skærpe elevernes interesse for viden om egen krop og skabe et godt udgangspunkt for videre undervisning i eksempelvis seksualitet og kærester. En temadag/uge kan eventuelt sættes i gang med et eksternt oplæg for klassen, årgangen eller hele overbygningen.
Det kan være en fordel, at man samler flere årgange til et oplæg om seksualitet, da eleverne, specielt når det drejer sig om seksualitet, kærester og udvikling, ofte søger på tværs af årgangene i skolen. Et samlet arrangement kan således medføre dialog og åbenhed mellem eleverne i overbygningen. Det er en fordel, at et sådant oplæg ligger i forbindelse med en snak om seksualitet i de involverede klasser.
Temadagen(e) kan udover det fælles oplæg opbygges med flere værksteder, der varetages af både klassens egne lærere, skolens sundhedspersonale og gæster udefra.

Forløb for temadag om seksualitet

Dagen kan startes på to måder. Enten ved, at man har inviteret en skuespiller/oplægsholder ind til at "sparke" dagen i gang. Eventuelt en skoleforestilling med et indhold om seksualitet og ungdomsliv. Eller man kan vælge at starte op med en kort intro til dagen, samt en case eller oplægsholder (hvis der er gæstelærer på), som kan give de unge en idé om, hvad dagen vil indeholde, samt giver dem et smil på læberne. Begge introduktionsformer skal forberede de unge på, at dagen har et alvorligt indhold samtidig med, at de skal skabe en fri og åben holdning til seksualitet og ungdom. Dette oplæg/intro skal ikke fylde meget mere end 20-30 minutter.
Herefter sendes de unge ud i tre til fire "værksteder". Disse værksteder kan med fordel besættes af undervisere udefra. Der veksles mellem værkstederne med 1 til 1½ time hvert sted og indlagt en kort pause mellem hvert værksted. gerne skævt i forhold til resten af skolens tider eller endnu bedre, at dagen er lagt fysisk et andet sted.

Eksempler på værksteder

a: Prævention og sexsygdomme

En grundig gennemgang af præventionsmidlerne og sexsygdommene. Der skal være god
plads til, at de unge kan spørge ind til de enkelte ting.

B: Kærlighedens vilkår

Her er det de bløde værdier der er i fokus. Følelserne, værdier, hvordan kommunikerer man om sex og kærlighed og ikke mindst samlejet.

C: Rollespil/Case

Der skaffes en række cases eller en rollespilsinstruktør, der sætter de unge til at skabe små debatskabende skuespil over tænkte eller virkelige situationer. Gruppen kan efterfølgende debattere om moralen/resultatet af spillet. Vigtigt er her, at der er en tovholder, som ikke skal moralisere over de unge, men sørge for, at de selv danner sig en holdning til dilemmaerne.

D: Sundhedsværksted/Nettet

I samarbejde med sundhedspleje eller klassens lærer kan der laves en gennemgang af de unges sundhed, hvordan er en sund krop mm. Samtidig kan der arbejdes med nettet, hvilke web adresser er gode til at skaffe viden om seksualitet og sikker sex?

Tværfaglig seksualundervisning

Seksualundervisningen kan med fordel inkorporeres i lærerens daglige undervisning af eleverne og på tværs af faggrænser. I faget dansk kan man læse tekster med referencer til unge, seksualitet, kærlighed og venskab.(2) Derudover kan man diskutere kønnenes fremstilling i eksempelvis tv, magasiner og på Internettet og tale om, hvorledes sex og kønsroller bruges i reklamer og tv-serier til at fremme et bestemt budskab. Det er oplagt i samfundsfag og historie at diskutere ligestilling, kvindernes historiske mulighed for at bestemme over egen krop, konsekvenserne af disse kønsrelaterede revolutioner, pornografiens frigivelse, mandens eksponering som kønsobjekt i postmoderne tid osv.
Ungdomsblade og Internetportaler for unge er gode steder at finde tidssvarende reklamer, artikler og brevkassespørgsmål, der handler om ungdomsliv. Reklamerne og Internetportalerne kan man studere for at undersøge, hvilke virkemidler (farver, komposition, tema, sex) de forskellige afsendere bruger for at fremhæve deres budskab.

Værksteder på temadag om sex

Oplysning på Internettet:

Eleverne får adresser på steder på nettet, hvor de kan søge oplysninger og få rådgivning. Eleverne bruger herefter tiden på at orientere sig på de forskellige sider og opdage evt. nye, brugbare informationsportaler.

Prævention og sexsygdomme:

Emnerne kan enten gennemgås ved oplæg fra en sundhedsplejerske, eller læreren kan følge anvisningerne beskrevet i denne bog under afsnittene "prævention" og "sexsygdomme".

Bløde emner:

En ung til yngre underviser snakker kærester, piger - drenge, "første gang" og normalitet/identitet med eleverne.
Værkstedet kan evt. opdeles i to, hvilket giver mulighed for at lave flere værkstedsskift via kortere tidsforbrug eller tid til mere fordybelse i det enkelte emne. Flere organisationer (Center for Sex & Sundhed (Odense), Lysthuset (Århus) eller Sex og Samfund (København)) udbyder deciderede temadage i pakke eller er behjælpelige med en tilrettelæggelse af disse.
Referencer:
  1. Oplægget til temadagen om seksualitet bunder i SikkerSexKaravanens gode erfaringer fra Ringkøbing amt, Vejen kommune (Ribe amt) og Ringsted kommune (Vestsjællands amt).
  2. På www.dr.dk/undervisning kan man finde billeder, lyd og film til undervisning i blandt andet kønsroller, identitet, samfunds opbygning og ungdom som kan bruges i dansk, historie og samfundsfag som en del af seksualundervisningen.

Temauge eller værkstedsundervisning kan være en rigtig god indgangsvinkel til seksualundervisning i folkeskolen. En enkel temadag med vægt på hårde faktuelle emner såsom prævention og sexsygdomme kan naturligvis ikke erstatte den kontinuerlige seksualundervisning i både bløde og hårde emner, som de unge har brug for gennem skolegangen. Det er derfor vigtigt, at læreren som hovedregel er parat til at tage en snak med eleverne, når emner, der ligger indenfor seksualundervisningen lejlighedsvist dukker op.

Men en temadag eller -uge kan skærpe elevernes interesse for viden om egen krop og skabe et godt udgangspunkt for videre undervisning i eksempelvis seksualitet og kærester. En temadag/uge kan eventuelt sættes i gang med et eksternt oplæg for klassen, årgangen eller hele overbygningen.
Det kan være en fordel, at man samler flere årgange til et oplæg om seksualitet, da eleverne, specielt når det drejer sig om seksualitet, kærester og udvikling, ofte søger på tværs af årgangene i skolen. Et samlet arrangement kan således medføre dialog og åbenhed mellem eleverne i overbygningen. Det er en fordel, at et sådant oplæg ligger i forbindelse med en snak om seksualitet i de involverede klasser.
Temadagen(e) kan udover det fælles oplæg opbygges med flere værksteder, der varetages af både klassens egne lærere, skolens sundhedspersonale og gæster udefra.

Forløb for temadag om seksualitet

Dagen kan startes på to måder. Enten ved, at man har inviteret en skuespiller/oplægsholder ind til at "sparke" dagen i gang. Eventuelt en skoleforestilling med et indhold om seksualitet og ungdomsliv. Eller man kan vælge at starte op med en kort intro til dagen, samt en case eller oplægsholder (hvis der er gæstelærer på), som kan give de unge en idé om, hvad dagen vil indeholde, samt giver dem et smil på læberne. Begge introduktionsformer skal forberede de unge på, at dagen har et alvorligt indhold samtidig med, at de skal skabe en fri og åben holdning til seksualitet og ungdom. Dette oplæg/intro skal ikke fylde meget mere end 20-30 minutter.
Herefter sendes de unge ud i tre til fire "værksteder". Disse værksteder kan med fordel besættes af undervisere udefra. Der veksles mellem værkstederne med 1 til 1½ time hvert sted og indlagt en kort pause mellem hvert værksted. gerne skævt i forhold til resten af skolens tider eller endnu bedre, at dagen er lagt fysisk et andet sted.

Eksempler på værksteder

a: Prævention og sexsygdomme

En grundig gennemgang af præventionsmidlerne og sexsygdommene. Der skal være god
plads til, at de unge kan spørge ind til de enkelte ting.

B: Kærlighedens vilkår

Her er det de bløde værdier der er i fokus. Følelserne, værdier, hvordan kommunikerer man om sex og kærlighed og ikke mindst samlejet.

C: Rollespil/Case

Der skaffes en række cases eller en rollespilsinstruktør, der sætter de unge til at skabe små debatskabende skuespil over tænkte eller virkelige situationer. Gruppen kan efterfølgende debattere om moralen/resultatet af spillet. Vigtigt er her, at der er en tovholder, som ikke skal moralisere over de unge, men sørge for, at de selv danner sig en holdning til dilemmaerne.

D: Sundhedsværksted/Nettet

I samarbejde med sundhedspleje eller klassens lærer kan der laves en gennemgang af de unges sundhed, hvordan er en sund krop mm. Samtidig kan der arbejdes med nettet, hvilke web adresser er gode til at skaffe viden om seksualitet og sikker sex?

Tværfaglig seksualundervisning

Seksualundervisningen kan med fordel inkorporeres i lærerens daglige undervisning af eleverne og på tværs af faggrænser. I faget dansk kan man læse tekster med referencer til unge, seksualitet, kærlighed og venskab.(2) Derudover kan man diskutere kønnenes fremstilling i eksempelvis tv, magasiner og på Internettet og tale om, hvorledes sex og kønsroller bruges i reklamer og tv-serier til at fremme et bestemt budskab. Det er oplagt i samfundsfag og historie at diskutere ligestilling, kvindernes historiske mulighed for at bestemme over egen krop, konsekvenserne af disse kønsrelaterede revolutioner, pornografiens frigivelse, mandens eksponering som kønsobjekt i postmoderne tid osv.
Ungdomsblade og Internetportaler for unge er gode steder at finde tidssvarende reklamer, artikler og brevkassespørgsmål, der handler om ungdomsliv. Reklamerne og Internetportalerne kan man studere for at undersøge, hvilke virkemidler (farver, komposition, tema, sex) de forskellige afsendere bruger for at fremhæve deres budskab.

Værksteder på temadag om sex

Oplysning på Internettet:

Eleverne får adresser på steder på nettet, hvor de kan søge oplysninger og få rådgivning. Eleverne bruger herefter tiden på at orientere sig på de forskellige sider og opdage evt. nye, brugbare informationsportaler.

Prævention og sexsygdomme:

Emnerne kan enten gennemgås ved oplæg fra en sundhedsplejerske, eller læreren kan følge anvisningerne beskrevet i denne bog under afsnittene "prævention" og "sexsygdomme".

Bløde emner:

En ung til yngre underviser snakker kærester, piger - drenge, "første gang" og normalitet/identitet med eleverne.
Værkstedet kan evt. opdeles i to, hvilket giver mulighed for at lave flere værkstedsskift via kortere tidsforbrug eller tid til mere fordybelse i det enkelte emne. Flere organisationer (Center for Sex & Sundhed (Odense), Lysthuset (Århus) eller Sex og Samfund (København)) udbyder deciderede temadage i pakke eller er behjælpelige med en tilrettelæggelse af disse.
Referencer:
  1. Oplægget til temadagen om seksualitet bunder i SikkerSexKaravanens gode erfaringer fra Ringkøbing amt, Vejen kommune (Ribe amt) og Ringsted kommune (Vestsjællands amt).
  2. På www.dr.dk/undervisning kan man finde billeder, lyd og film til undervisning i blandt andet kønsroller, identitet, samfunds opbygning og ungdom som kan bruges i dansk, historie og samfundsfag som en del af seksualundervisningen.