Empyem i lungehulen (Lungehulebetændelse) tema

Definition og årsager

Et empyem er betegnelsen for en pusholdig masse i et af kroppens hulrum. Et empyem i lungerne dannes i den såkaldte pleurahule (lungehule), som er beliggende mellem de 2 blade af lungens hinder (se Lungerne . Tilstanden ses oftest som en komplikation til lungebetændelse og kan opstå ved, at der dannes væske i pleurahulen som følge af lungebetændelsen. Væsken inficeres efterfølgende med pusdannende bakterier.

Det er primært anaerobe bakterier (ikke iltkrævende), streptokokker og stafylokokker , som medfører tilstanden, og ofte ses mere end en type bakterier samtidig. Det kan dog også skyldes andre tilstande som lungeabsces eller infektion i dødt væv efter en tidligere blodprop i lungerne .

Symptomer på empyem

Symptomerne kan minde om dem man ser ved lungebetændelse, og de hyppigste er:

  • Høj feber, som kan være springende i temperatur.

  • Smerter i brystkassen.

  • Vejrtrækningsbesvær og hoste.

Hvis empyemet bryder igennem til bronkierne (en luftrørsgren), kan der komme opspyt i rigelige mængder.

Forholdsregler og diagnose

Ved længerevarende symptomer som ovenstående, bør man søge læge for at blive undersøgt. Lægen kan stille diagnosen ved at tage et røntgenbillede af brystkassen og lytte på lungerne med et stetoskop. Det vil ligeledes kunne ses på blodprøver, om der er infektion i kroppen.

Behandling af empyem

Da empyemet ligger imellem lungehindernes to blade, kan man behandle ved at udtømme pusset med en kanyle eller ved anlæggelse af et dræn. Derudover kan der opstartes behandling med forskellige antibiotika, som indføres i lungehulen, og der kan skylles med saltvand. Antibiotika behandlingen er som regel længerevarende (op til 6 uger).

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at åbne op til lungen ved operation, og rense mellem de to lungehindeblade.

Forløb og komplikationer

I de fleste tilfælde er prognosen god ved tidlig behandling, men generelt afhænger det meget af personens almentilstand og alder. Ældre og børn ser ud til at have alvorligere forløb.

I nogle tilfælde kan et lungeempyem udvikle sig meget alvorligt og medføre blodforgiftning , organsvigt i flere organer, eller spredning til hjertehinden (perikardiet).

Det kan også ses, at lungen har problemer med at folde sig ud pga. udviklingen af empyemet, eller at det bryder ind til selve lungen, hvilket medfører et lungekollaps (pneumothorax).

Ved flere af ovenstående komplikationer, er der en øget risiko for, at tilstanden bliver kronisk.

Artikler

artikel

Geriatri (ældres sygdomme)

Ordet geriatri kommer af græsk og er betegnelsen for ældre menneskers sygdo...

Redaktionen 11/11/2019
artikel

Debat om vitaminer og mineraler

Hvad betyder det for vores sundhed, at vores mad bliver beriget med vitamin...

Redaktionen 08/02/2009
artikel

Fodøvelser

Øvelserne styrker bevægeligheden og styrken i dine fødder. Det er vigtigt a...

Redaktionen 03/04/2008
kategori

Barnet

Her finder du information om barnet nyfødt til teenager. Læs om kost, motio...

Redaktionen 17/01/2009
kategori

Almene graviditetsproblemer

Under en graviditet ændrer kroppen sig. De fysiske og hormonelle forandring...

Redaktionen 01/02/2009