Epilepsi hos ældre Artikel

I Danmark er der cirka 55.000 mennesker med epilepsi, og hvert år kommer der omkring 4.000 nye tilfælde. 1.500 af de nye tilfælde ses hos mennesker over 60 år.

Over to tredjedele af de anfald der optræder hos ældre mennesker er partielle anfald med eller uden sekundær generalisering. De partielle anfald er karakteriseret ved at de ofte efterfølges af en reorienteringsfase, hvor personen genvinder sin orientering. I den periode kan personen virke konfus og forvirret. Efter et partielt anfald er det desuden almindeligt at personen bliver træt og uoplagt.

Når man får et epileptisk anfald, opleves det som et kontroltab. Anfaldet kommer ud af den blå luft, og der sker noget med én, som man ikke selv kan kontrollere. Nogle foretager sig besynderlige ting og bliver flove bagefter.

Læs også:
Generelt om epilepsi - symptomer, anfaldstyper og førstehjælp

Oplevelsen af det kontroltab - uanset om det drejer sig om mindre anfald eller anfald af mere dramatisk karakter - kan få betydning for personens forhold til omgivelserne. Han ønsker måske ikke at være til besvær, vil ikke ødelægge sociale sammenkomster, føler sig usikker og mindreværdig, og ønsker ikke, at andre skal se ham i ydmygende situationer. Derfor er det meget almindeligt, at ældre personer med epilepsi isolerer sig. De holder simpelthen op med at gå ud eller være sammen med andre, fordi de aldrig ved, hvornår der kan komme et anfald.

Isolationen, angsten og usikkerheden kan i værste tilfælde føre til depression, som måske kunne være undgået, hvis nogen havde talt med personen og de pårørende om situationen. Det kan være nødvendigt, at det er andre - fagpersoner eller pårørende - der skal tage problemerne op, da mennesker med epilepsi ofte selv vil være tilbageholdende med at afsløre deres sygdom.

Hvad er årsagen til epilepsi hos ældre?

Når epilepsi begynder sent i livet, vil det ofte være som følge af en anden lidelse, for eksempel blodprop i hjernen, hjerneblødning, sygdom i hjernens blodkar, demenssygdomme og lignende.

Hvordan behandles epilepsi hos ældre?

For langt de fleste mennesker vil epilepsien kunne behandles med medicin. Og mennesker, der får epilepsi i en høj alder, har stor chance for at blive anfaldsfri, hvis de får den rigtige behandling.

Hos ældre mennesker vil det ofte være sådan, at epilepsien ikke er det eneste behandlingskrævende problem. Dette stiller nogle ganske særlige krav om viden, både til den der ordinerer medicinen, og til dem, der omgås personen i det daglige.

Medicinsk behandling af epilepsi er forebyggende behandling. Det vil sige, at det er vigtigt, at personen får sin medicin hver dag, for at undgå at få anfald.