Ergoterapi - Tilskud, klage og erstatning Artikel

Tilskud


Ergoterapeuterne har ingen selvstændig aftale med sygesikringen. Men langt hovedparten er ansat hos off. instanser, såsom hospitaler, kommuner og amter. Derfor dækker sygesikringen langt hovedparten af ergoterapeutiske behandlinger med en fuld dækning af udgifterne. Samme situation gælder når der foreligger en henvisning fra praktiserende læge. Få ergoterapeuter fungerer i dag som private konsulenter, her kan der ikke opnås tilskud.

Klage


Klager over behandlingen og mangelfuld information om behandlingen kan rettes til Patientklagenævnet.

Erstatning


Da langt de fleste ergoterapeuter er ansat i det offentlige sundhedssystem, kan der søges erstatning fra Patientforsikringen. Det samme gælder hvis du har fået en henvisning fra det offentlige til behandlingen, uanset om ergoterapeuten er privat eller off. ansat.

Der kan også søges om erstatning for fejl begået af privatpraktiserende ergoterapeuter hos Patientforsikringen.

Denne tekst er opdateret i november 2004

Tilskud


Ergoterapeuterne har ingen selvstændig aftale med sygesikringen. Men langt hovedparten er ansat hos off. instanser, såsom hospitaler, kommuner og amter. Derfor dækker sygesikringen langt hovedparten af ergoterapeutiske behandlinger med en fuld dækning af udgifterne. Samme situation gælder når der foreligger en henvisning fra praktiserende læge. Få ergoterapeuter fungerer i dag som private konsulenter, her kan der ikke opnås tilskud.

Klage


Klager over behandlingen og mangelfuld information om behandlingen kan rettes til Patientklagenævnet.

Erstatning


Da langt de fleste ergoterapeuter er ansat i det offentlige sundhedssystem, kan der søges erstatning fra Patientforsikringen. Det samme gælder hvis du har fået en henvisning fra det offentlige til behandlingen, uanset om ergoterapeuten er privat eller off. ansat.

Der kan også søges om erstatning for fejl begået af privatpraktiserende ergoterapeuter hos Patientforsikringen.

Denne tekst er opdateret i november 2004