Erstatning Artikel

Der er desværre i Danmark en meget høj andel af patientforløb som ender med infektion, fejloperation eller andre problemer. Det drejer sig om cirka 10% af samtlige indgreb på offentlige hospitaler.

Søg erstatning hos Patientforsikring

Har du fået behandling på et offentlig sygehus, private sygehuse og hos autoriserede sundhedspersoner - f.eks. praktiserende læger, speciallæger, kiropraktorer mv., med et ikke tilfredsstillende resultat, kan du søge erstatning fra Patientforsikringen som er et uafhængig forsikringsorgan med en bestyrrelse som består af:
 • 1 medlem udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren.
 • De øvrige 6 medlemmer udpeges af regionsrådene i forening og Kommunernes Landsforening, i forhold til regionernes og kommunernes andel af det forventede antal årlige skadesanmeldelser.
 • Det vil i praksis betyder, at de seks medlemmer udpeges af regionerne, da de står for næsten alle anmeldelser.
 • Bestyrelsen udpeges for 4 år ad gangen. Der blev udpeget en ny bestyrelse 1. januar 2007.
 • Bestyrelsens opgave er at sørge for en forsvarlig organisation og tilrettelæggelse af foreningens virksomhed.
 • Bestyrelsen skal beskæftige sig med generelle spørgsmål, hvorimod behandlingen af enkeltsager varetages af Patientforsikringens jurister i samarbejde med tilknyttede lægekonsulenter.
Situationen er den samme hvis man bliver indlagt på et privat dansk eller udenlandsk sygehus hvis der foreligger en henvisning fra det offentlige sundhedsvæsen som for eksempel i tilfælde som falder under frit, eller udvidet frit sygehusvalg.
Læs om patientforsikring her

Der er desværre i Danmark en meget høj andel af patientforløb som ender med infektion, fejloperation eller andre problemer. Det drejer sig om cirka 10% af samtlige indgreb på offentlige hospitaler.

Søg erstatning hos Patientforsikring

Har du fået behandling på et offentlig sygehus, private sygehuse og hos autoriserede sundhedspersoner - f.eks. praktiserende læger, speciallæger, kiropraktorer mv., med et ikke tilfredsstillende resultat, kan du søge erstatning fra Patientforsikringen som er et uafhængig forsikringsorgan med en bestyrrelse som består af:
 • 1 medlem udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren.
 • De øvrige 6 medlemmer udpeges af regionsrådene i forening og Kommunernes Landsforening, i forhold til regionernes og kommunernes andel af det forventede antal årlige skadesanmeldelser.
 • Det vil i praksis betyder, at de seks medlemmer udpeges af regionerne, da de står for næsten alle anmeldelser.
 • Bestyrelsen udpeges for 4 år ad gangen. Der blev udpeget en ny bestyrelse 1. januar 2007.
 • Bestyrelsens opgave er at sørge for en forsvarlig organisation og tilrettelæggelse af foreningens virksomhed.
 • Bestyrelsen skal beskæftige sig med generelle spørgsmål, hvorimod behandlingen af enkeltsager varetages af Patientforsikringens jurister i samarbejde med tilknyttede lægekonsulenter.
Situationen er den samme hvis man bliver indlagt på et privat dansk eller udenlandsk sygehus hvis der foreligger en henvisning fra det offentlige sundhedsvæsen som for eksempel i tilfælde som falder under frit, eller udvidet frit sygehusvalg.
Læs om patientforsikring her