Erstatning tema

Der er desværre i Danmark en meget høj andel af patientforløb som ender med infektion, fejloperation eller andre problemer. Det drejer sig om cirka 10% af samtlige indgreb på offentlige hospitaler.

Søg erstatning hos Patientforsikring

Har du fået behandling på et offentlig sygehus, private sygehuse og hos autoriserede sundhedspersoner - f.eks. praktiserende læger, speciallæger, kiropraktorer mv., med et ikke tilfredsstillende resultat, kan du søge erstatning fra Patientforsikringen som er et uafhængig forsikringsorgan med en bestyrrelse som består af:
 • 1 medlem udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren.
 • De øvrige 6 medlemmer udpeges af regionsrådene i forening og Kommunernes Landsforening, i forhold til regionernes og kommunernes andel af det forventede antal årlige skadesanmeldelser.
 • Det vil i praksis betyder, at de seks medlemmer udpeges af regionerne, da de står for næsten alle anmeldelser.
 • Bestyrelsen udpeges for 4 år ad gangen. Der blev udpeget en ny bestyrelse 1. januar 2007.
 • Bestyrelsens opgave er at sørge for en forsvarlig organisation og tilrettelæggelse af foreningens virksomhed.
 • Bestyrelsen skal beskæftige sig med generelle spørgsmål, hvorimod behandlingen af enkeltsager varetages af Patientforsikringens jurister i samarbejde med tilknyttede lægekonsulenter.
Situationen er den samme hvis man bliver indlagt på et privat dansk eller udenlandsk sygehus hvis der foreligger en henvisning fra det offentlige sundhedsvæsen som for eksempel i tilfælde som falder under frit, eller udvidet frit sygehusvalg.
Læs om patientforsikring her

Der er desværre i Danmark en meget høj andel af patientforløb som ender med infektion, fejloperation eller andre problemer. Det drejer sig om cirka 10% af samtlige indgreb på offentlige hospitaler.

Søg erstatning hos Patientforsikring

Har du fået behandling på et offentlig sygehus, private sygehuse og hos autoriserede sundhedspersoner - f.eks. praktiserende læger, speciallæger, kiropraktorer mv., med et ikke tilfredsstillende resultat, kan du søge erstatning fra Patientforsikringen som er et uafhængig forsikringsorgan med en bestyrrelse som består af:
 • 1 medlem udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren.
 • De øvrige 6 medlemmer udpeges af regionsrådene i forening og Kommunernes Landsforening, i forhold til regionernes og kommunernes andel af det forventede antal årlige skadesanmeldelser.
 • Det vil i praksis betyder, at de seks medlemmer udpeges af regionerne, da de står for næsten alle anmeldelser.
 • Bestyrelsen udpeges for 4 år ad gangen. Der blev udpeget en ny bestyrelse 1. januar 2007.
 • Bestyrelsens opgave er at sørge for en forsvarlig organisation og tilrettelæggelse af foreningens virksomhed.
 • Bestyrelsen skal beskæftige sig med generelle spørgsmål, hvorimod behandlingen af enkeltsager varetages af Patientforsikringens jurister i samarbejde med tilknyttede lægekonsulenter.
Situationen er den samme hvis man bliver indlagt på et privat dansk eller udenlandsk sygehus hvis der foreligger en henvisning fra det offentlige sundhedsvæsen som for eksempel i tilfælde som falder under frit, eller udvidet frit sygehusvalg.
Læs om patientforsikring her

Artikler

artikel

Ubalance i underlivet

Symptomer som kløe, udflåd og svie i skeden lader mange kvinder tro, at de ...

Redaktionen 20/11/2007
artikel

Æggestokkene, livmoderen og livmoderhalsen

I æggestokkene, livmoderen og livmoderhalsen, kan der opstå sygdomme som bl...

Redaktionen 03/02/2009
artikel

Børnesygdomme

Det kan være svært at afgøre om et lille barn er sygt. Sommetider optræder ...

Redaktionen 23/01/2009
kategori

Sex og samliv

Sex, kærlighed og sensualitet er en vigtig del af livet - hele livet. Sex e...

Redaktionen 17/01/2009