Etik - seksualitet Artikel

Etik er vigtigt i sekuslaundervisningen. Hvilke etiske regelsæt bør undervisneren følge i seksualundervisningen. Etiske spørgsmål er centrale for en god seksualundervisning. Etik - seksualitet.

At undervise i seksualitet fordrer en afklaret holdning til egne grænser og en grundlæggende positiv indstilling til andre mennesker. Denne tese har dannet udgangspunkt for følgende værdisæt:

Etik om underviseren

 • Underviseren har en positiv udstråling og humor, men tager eleverne alvorligt.
 • Underviseren er tolerant og har afklaret egne grænser inden undervisningen begynder.
 • Underviseren er aktivt lyttende og nærværende - tager stilling til elevernes spørgsmål og aflæser klassen mht. sprog og emner.
 • Underviseren er i stand til at gribe elevernes "bolde" og returnere dem til fælles refleksion i klassen, så det bliver klassens og ikke underviserens holdning, som er bærende i dialogen.
 • Det er underviserens rolle at afklare klassens fællesnævnere for dialogen.
 • Underviseren er guide og overdrager eleverne opgaven at definere og formidle fællesnævnerne.
 • Underviserens position er defineret som brobygger mellem (forestillede) idealer og faktiske erfaringsverden.
 • Underviseren forventes at være fagligt opdateret - og kunne henvise videre på spørgsmål, han ikke selv kan svare på.
 • Underviseren er åben over for forskellige præventionsformer og respekterer den enkeltes valg mht. prævention.
 • Heteroseksualitet, homoseksualitet og biseksualitet anerkendes som ligeværdige seksuelle orienteringer.
 • Underviseren tager afstand fra krænkende og/eller ulovlig adfærd.
 • Underviseren er forpligtet til at henvise til relevant rådgivning.

Etik om undervisningen

 • Eleverne skal bibringes en grundviden om seksualitet og gives redskaber til at tage vare på sig selv - hvornår og hvordan siger man ja hhv. nej, så det bliver hørt og respekteret.
 • Undervisningen skal bidrage til at sætte eleven i stand til selv at afgrænse sin seksualitet - det er lige så normalt at have lyst til "et eller andet" som det er ikke at have det.
 • Dagsorden sættes af eleverne; det er elevernes undervisning.
 • Undervisningen er fordomsfri; egne holdninger er underordnet målsætningen om at inkludere eleverne i et bredt normalitetsfelt.
 • Dette under hensyntagen til teenagerens identitetsdannelse; det er vigtigt at være anerkendt og en del af "flokken".
 • Tillid og tryghed er nøglebegreber i undervisningen - underviseren har tavshedspligt.
 • "Skal" og "må ikke" er termer, som bruges med omtanke!