EU-sygesikringskort (det blå kort) Artikel

Det blå kort (EU -sygesikringskort), dækker på samme vilkår som for sygeforsikrede i opholdslandet. Skal du bo i et EU land i mere end en måned, eller opholder dig i et EU land pga arbejde eller lignende kan det være en god ide at få et blå kort. Bemærk at 1. august 2014 skal alle benytte det blå kort ved udlandsrejser.

Det blå kort (EU -sygesikringskort), dækker på samme vilkår som for sygeforsikrede i opholdslandet. Skal du bo i et EU land i mere end en måned, eller opholder dig i et EU land pga arbejde eller lignende kan det være en god ide at få et blå kort. Bemærk at 1. august 2014 skal alle benytte det blå kort ved udlandsrejser.

EU sygesikringskortet ( det blå kort)

Det blå kort dækker udgifter til læge- og hospitalsbehandling, medicin, tandlægehjælp m.m., i det omfang der opstår et behov for behandling under ophold i indtil 1 år i et andet EU/EØS-land og i Schweiz. Det kan være ferieophold, erhvervsrejse, studieophold, au pair ophold m.m. Udgifterne dækkes på samme vilkår som for offentligt syge(for)sikrede i opholdslandet.

Det dækker det blå kort ikke

Det blå kort dækker ikke udgifter til planlagt behandling, heller ikke en planlagt kontrolundersøgelse, hvis formålet med rejsen er at modtage den planlagte behandling/undersøgelse.
Personer, der ifølge EF-reglerne er dansk socialt sikrede, er berettiget til et blåt kort fra Danmark. Borgere fra 3. lande, der bor i Danmark, er i mange tilfælde ikke omfattet af EF-reglerne.

Det blå kort omfatter

  1. Dækning af udgifter til læge- og hospitalsbehandling på samme vilkår som for opholdslandets offentlige syge(for)sikrede. Evt. egenbetaling dækkes ikke,
  2. Udgifter til behandling på private hospitaler er typisk ikke dækket,
  3. Udgifter til lægeordineret medicin dækkes på samme vilkår som for opholdslandets offentlige syge(for)sikrede. Evt. egenbetaling dækkes ikke,
  4. Udgifter til andre ydelser, fx tandlægehjælp og fysioterapi dækkes på samme vilkår som for opholdslandets offentlige syge (for)sikrede. Evt. egenbetaling dækkes ikke.
  5. Udgifter til lægeordineret hjemtransport dækkes ikke.
  6. Det blå kort udstedes af kommunerne.