Førstehjælpens 4 hovedpunkter Artikel

Førstehjælpens 4 hovedpunkter, som er : Stands ulykken, giv livreddende førstehjælp, alarmer ambulance på 112, giv førstehjælp mens du venter på ambulancen. Læs mere om hvad de 4 punkter indeholder.

1) Stands ulykken (overblik og sikring) ved f.eks. at:

 • Udsætte advarselstrekant.
 • Slukke ild.
 • Afbryde strøm.
 • Nødflytte en tilskadekommen.

2) Giv livreddende førstehjælp ved f.eks. at:

 • Stoppe kraftig blødning
 • Lægge den tilskadekomne i aflåst sideleje
 • Afhjælpe alvorlig blokering af luftvejene
 • Give hjerte-lunge-redning

3) Alarmer ved at ringe 1-1-2

4) Giv almindelig førstehjælp mens du venter på ambulancen, f.eks. ved at:

 • Tale med den tilskadekomne.
 • Beskytte den tilskadekomne mod vejrliget.
 • Lægge forbinding.
 • Give psykisk førstehjælp