Fakta om infertilitet (barnløshed) Artikel

Her kan du få viden om infertilitet. Læs om årsager til infertilitet. Få mere viden om årsager til barnløshed. Læs om behnadlingsmuligheder i forbindelse med infertilitet og barnløshed.

Om infertilitet

 • Infertilitet (ufrivillig barnløshed) defineres sædvanligvis som manglende evne til at opnå graviditet efter mere end ét års forsøg.
 • Infertilitet er klassificeret som en sygdom af WHO.
 • Infertilitet er et meget udbredt problem. 15-20 procent af alle par i den fertile alder oplever på et tidspunkt problemer med infertilitet.
 • Infertilitet har i de senere år været et stigende problem. En af hovedårsagerne er, at mange vælger at få børn senere i livet end tidligere, hvilket gør det sværere at blive gravid.
 • Der findes mange forskellige årsager til infertilitet. For kvinden kan det dreje sig om hormonelle forstyrrelser, skader på æggelederne, følgevirkninger af andre sygdomme eller helt enkelt om kvindens lavere fertilitet på grund af højere alder. Hos manden kan det skyldes nedsat sædkvalitet forårsaget af f.eks. stress eller rygning. Det kan også skyldes åreknuder eller inflammation i testikel eller bitestikel. Undersøgelser viser, at problemet ligger hos manden i næsten halvdelen af alle tilfælde af infertilitet.
 • Mange tilfælde af infertilitet kan ikke forhindres. Men det er hensigtsmæssigt at være i god fysisk form, når du prøver at blive gravid, eftersom flere faktorer kan nedsætte chancen for at blive gravid - herunder alkohol, tobak, overvægt, seksuelt overførte sygdomme og høj alder.
 • At få børn er for de fleste en naturlig og selvfølgelig del af livet. Derfor opleves diagnosen infertilitet som en meget traumatisk oplevelse, som kan medføre alvorlige psykiske følgevirkninger. Mange kvinder føler sig frustrerede, utilstrækkelige, bange og er helt uforstående over for, at de ikke kan få børn. Ofte kan årsagen til barnløsheden ikke bestemmes, hvilket kan give anledning til skyldfølelse og selvbebrejdelser.
 • Infertilitet opleves af mange som et tabubelagt handikap. Problemet kan medføre, at par isolerer sig og føler, at det kan være belastende at omgås med andre, som har børn.

Om behandling af infertilitet

 • Der findes i dag flere forskellige behandlinger, som kan hjælpe barnløse par med at blive gravide. Over halvdelen af de par, der har været barnløse i mere end to år, opnår at blive gravide på et eller andet tidspunkt. Succesgraden for behandling af barnløshed er stadigt stigende på grund af forskningsmæssige fremskridt og en større tilgængelighed til nye teknikker.
 • Omkring hver fjerde kvinde føder et barn efter én IVF-behandling. Efter tre behandlinger har 60-70 procent opnået at blive gravide.
 • Sådan foregår IVF-behandling (reagensglasbefrugtning) trin for trin:
  1. Nedregulering af kvindens egne kønshormoner
  2. Hormonstimulering af æggestokkene
  3. Udtagning af æg
  4. Befrugtning af æg med sæd i "reagensglas/skål"
  5. Celledeling i de befrugtede æg
  6. 1-2 befrugtede æg vælges ud og føres tilbage i livmoderen efter 2-3 døgn
 • At gennemgå behandling for infertilitet opleves ofte som psykisk belastende, fordi forventningerne er så store. Omkring 25 procent opnår ikke at blive gravide med behandlingen.
 • Omkring 4,5 procent af alle fødte børn i Danmark i 2002 blev født med hjælp fra behandling for infertilitet.
 • I Danmark findes der i dag 24 klinikker, som er specialiseret i infertilitetsbehandling - heraf drives de 12 i privat regi. I alt gennemføres der ca. 10.000 medicinske behandlinger om året i form af IVF (reagensglasbehandling) eller ICSI (mikroinsemination). Behandlingen på de offentlige klinikker er gratis, mens det typisk koster omkring 35.000 kr. for tre IVF/ICSI-behandlinger på en privat klinik.

IVF = in-vitro-fertilisering, dvs. reagensglasbefrugtning.
ICSI = intracytoplasmatisk sperm injection, dvs. mikroinsemination med indsprøjtning af én sædcelle i ét æg.

Kilde: "Ferring Lægemidler A/S"