Fakta om patientsikkerhed Artikel

Der sker fejl og komplikationer – såkaldt utilsigtede hændelser – når patienter er i kontakt med sundhedsvæsenet. Patientsikkerhed handler om at forhindre, at utilsigtede hændelser skader patienter og så vidt muligt forebygge, at de sker igen.

Tag en pårørende med til samtaler, det mindsker risikoen for fejlDer sker fejl og komplikationer – såkaldt utilsigtede hændelser – når patienter er i kontakt med sundhedsvæsenet. Patientsikkerhed handler om at forhindre, at utilsigtede hændelser skader patienter og så vidt muligt forebygge, at de sker igen.

Patienter og pårørende – en vigtig ressource

 • Patienter og pårørende kan identificere fejl og uhensigtsmæssigheder, som sundhedspersonalet ikke opdager. De pårørende spiller en central rolle, især når patienten selv er svækket og derfor kan være usikker.
 • Patienter selv er de eneste, der har det samlede overblik over sygdomsforløbet.
 • Det styrker patientsikkerheden, når patienter og pårørende er involveret i deres behandling

Tre gode råd til pårørende

Tre nye og enkle råd skal hjælpe pårørende til et bedre og mere sikkert møde med sundhedsvæsenet:
 1. Gå med og vær en støtte – Sammen kan I bedre huske og forstå
  Vær med til at sikre, at de vigtigste problemer, gener og bekymringer bliver rigtigt opfanget af den person, I taler med og lyt – det minimerer risikoen for, at vigtige informationer går tabt.
 2. Spørg, hvis der er tvivl – Vær med til at stille spørgsmål
  Spørg fx til medicin, undersøgelser, behandlinger og risiko for komplikationer og hjælp med at holde styr på det praktiske ved at spørge ind til fx tid og sted for kommende konsultationer.
 3. Ha’ tjek på medicinen – Kend det vigtigste
  Kend bl.a. navn og styrke på medicinen samt særlige forhold, man skal være opmærksom på. Skriv gerne en liste over medicinen, som I altid tager med til lægen eller sygehuset og reager, hvis noget undrer, eller medicinen ikke virker, som den skal.

Mange patienter oplever fejl og skader – og nogle betaler med livet

Hvert år er der cirka 1,2 mio. indlæggelser i det danske sundhedsvæsen.
 • Det vurderes, at 100.000 patienter hvert år udsættes for en utilsigtet hændelse under indlæggelse.
 • Det vurderes, at op imod 5.000 patienter dør som følge af utilsigtede hændelser.
 • Hver utilsigtet hændelse medfører i gennemsnit syv ekstra sengedage.
 • Hver ottende patient angiver selv at opleve fejl under indlæggelsen.

Mange patienter oplever dårlig håndtering af fejl

 • En tredjedel af de patienter, der oplever fejl, vurderer, at personalet tager dårligt hånd om det, når fejlen(e) bliver opdaget.
 • En tredjedel af de indlagte patienter, der oplever fejl, oplever, at de er blevet for lidt inddraget i de beslutninger, der skal træffes om deres behandling.

Stigende åbenhed om utilsigtede hændelser

Siden 2004 har sundhedspersoner haft pligt til at rapportere utilsigtede hændelser.
I 2010 var man oppe på 34.418 rapporter. Det høje antal rapporter er udtryk for stigende åbenhed.

Patienter, pårørende og de sundhedsprofessionelle arbejder sammen

Vi har et fælles mål om, at patienter og pårørende i højere grad skal mærke, at sundhedsvæsenet er til for dem. I et sundhedsvæsen, der er til for patienterne:
 • … tager den sundhedsprofessionelle ansvar for at invitere til dialog og samarbejde. Målet er at få viden om patientens præferencer og situation og sikre, at patienten forstår sine muligheder og eventuelle risici. Kun herved kan patienten træffe et reelt valg, og sundhedsvæsnet skal understøtte patientens valg.
 • … kan patienter inddrage sine pårørende i det omfang, de ønsker det. Sammen er de med til at forhindre og forebygge fejl og forbedre systemerne.
 • … lægger sundhedsvæsenet vægt på det, der er vigtigt for patienterne – dvs. stræber efter at forbedre sig og efter, at alle patienter får tilbudt evidensbaseret diagnostik, pleje og behandling på højt fagligt niveau.
 • … giver sundhedsvæsenet en forklaring og undskyldning, hvis der sker noget, som ikke bør ske og sikre, at fremtidige patienter er beskyttet mod lignende hændelser.