Feng Shui kategori

Feng Shui kan hjælpe med, at indrette tilværelsen, så universets energier har en positiv indflydelse på ens tilværelse.

Feng Shui er gammel kinesisk filosofisk teori om indretning og arkitektur, der har det formål at skabe et harmonisk samspil mellem mennesker og deres omgivelser.

Der findes mange retninger inden for Feng Shui, som kan opdeles i to grupper: en asiatisk og en vestlig. Den asiatiske Feng Shui er baseret på traditionel kinesisk filosofi og levevis, hvorimod den vestlige Feng Shui er en fusion af moderne vestlige idéer om arkitektur og traditionel Feng Shui.

De grundlæggende principper i Feng Shui indebærer en intuitiv forståelse af følgende:

  • energiflow (chi)
  • symboler og deres værdier
  • farver
  • former
  • proportioner
  • materialer

Hvad kan Feng Shui medvirke til?

Udøvere af Feng Shui mener, at indretningsfilosofien har en positiv indvirkning på sundhed, velstand og personlige forhold.

Hvordan foregår en Feng Shui konsultation?

Mødet med en Feng Shui indretter afklarer hvilke områder, der har behov for organisering, forenkling, forandring og/eller forbedring. Gennemgangen kan vise, hvad der kan være årsag til, at de mål, der er sat, ikke er nået.

Med ganske få ændringer, arbejdes hen i mod opfyldelse af målet. ændringerne kan være enkle - som fx at flytte et billede, en plante eller bringe en ny farve ind.

Yderligere information

Energiflowet i Feng Shui skal opfattes som det man oplever i samspillet mellem mennesker og omgivelser. Trives man f.eks. ikke, kan man, udover at foretage personlige ændringer, også ændre energien, og således skabe et bedremiljø.

Feng Shui kan praktiseres i hjemmet og i virksomheden.