Førstehjælp Flytning af en tilskadekommen Artikel

En tilskadekommen må kun flyttes i nødstilfælde. Flyttes han, kan skaden blive værre. Knoglebrud kan f.eks. medføre blødninger, og nakke- og rygskader kan give varige mén i form af lammelser og smerter I nogle situationer er det imidlertid så farligt at lade den tilskadekomne forblive på stedet, at du må se bort fra risikoen ved at flytte ham (liv før førlighed).

Flyt disse tilskadekomne:

 • En bevidstløs skal kontrolleres for vejrtrækning og lægges i aflåst sideleje, hvis han trækker vejret.

 • Tilskadekomne uden normal vejrtrækning skal have hjerte-lunge-redning. De lægges på ryggen på et fast underlag.

 • I andre situationer skal du undlade at flytteden tilskadekomne, medmindre risikoen for yderligere skade er større end risikoen ved nødflytning.

Læg dig på knæ tæt på den tilskadekomne
Læg dig på knæ tæt på den
tilskadekomne

Nødflytning

Hvis det er nødvendigt at flytte en tilskadekommen jf. ovennævnte, så skal nødflytningen foretages sådan, at du skåner både dig selv og den tilskadekomne mest muligt.

Er du alene, er nødflytning en fysisk krævende opgave, hvor du løber en risiko for at skade din egen ryg.

Løft den tilskadekomnes hoved og overkrop, samtidig med du kravler ind under ham
Løft den tilskadekomnes hoved og
overkrop, samtidig med du kravler
ind under ham

Her vises en metode, som er skånsom for dig, men som også gør dig i stand til at flytte en tilskadekommen, selv om du er alene:

 • Læg dig på knæ - meget tæt på den tilskadekomne.

 • Løft den tilskadekomnes hoved og overkrop, mens du samtidig kravler ind under personen.

 • Løft den tilskadekomnes hoved og overkrop, mens du samtidig kravler under ham.

 • Skub den tilskadekomnes overkrop fremad til en siddene position.

 • Når den tilskadekomne sidder, rækker du dine arme frem langs den tilskadekomnes brystkasse, og tager med begge hænder fat i hans ene arm.

  • Læn dig bagover til den tilskadekomne glider over underlaget
   Læn dig bagover til den
   tilskadekomne glider over underlaget

  Sæt dig på hug (bliv evt. siddende med knæene mod underlaget), og læn dig bagover, til den tilskadekomne glider over underlaget. Flyt dig lidt mere bagud, og flyt ham igen en smule.
 • Bliv ved sådan, til den tilskadekomne er flyttet tilstrækkeligt langt væk.

Du skal skåne din ryg. Du bør kun rejse dig helt op hvis den, som du skal flytte, kun vejer ganske lidt.

Ved nødflytning af tilskadekomne førere og passagerer i biler, bør der være flere hjælpere. Det er vigtigt at sikre, at der er en ekstra hjælper til at støtte den tilskadekomnes hoved i neutralstilling under flytningen.

Det er navnlig vigtig at sikre, at der er en ekstra hjælper til at støtte den tilskadekomnes hoved i neutralstilling under flytningen