For- og efterbehandling Artikel

Operation af svær overvægt udføres med kikkertkirurgisk teknik, laparoskopi.


De fleste steder udføres alle operationer for overvægt - uanset BMI - med kikkertkirurgisk teknik (laparoskopisk), hvilket giver et mere skånsomt forløb og forhindrer sårproblemer, der var en alvorlig komplikation til gammeldags, såkaldt åben, overvægtskirurgi.

For at kunne benytte den laparoskopiske teknik forudsættes det, at der er plads i bughulen. Hos meget overvægtige kan det være et problem pga. meget bugfedt og stor lever. Vægttab inden operationen medfører, at leveren bliver mindre og bugfedtet reduceres, hvilket muliggør udførelse af kikkertkirurgisk operation.

Der udarbejdes oftest en individuel motions- og kostplan, som også vil være til nytte efter operationen, og der vil typisk løbende stå en diætist og sygeplejerske til rådighed før og efter operationen.


Denne artikel er operettet på Sundhedsguiden d. 07.06.06