At være forældre med gigt Artikel

At få et spædbarn er en gave, men også en stor omvæltning. Du og din partner skal nu til at leve sammen som forældre, og det vil kræve forberedelse og kompromiser at tilrettelægge den nye og spændende dagligdag når man har gigt.

Forældre med gigt

For nybagte mødre med en gigtsygdom er de mange løft og pleje af barnet hver dag belastende for hænder, arme, ryg og ben. Derfor er det ofte nødvendigt at planlægge hverdagen ud fra de symptomer, som en gigtsygdom medfører.

Spørgsmål om amning og medicin er også et emne, som dukker op hos de fleste mødre med gigt i tiden efter fødslen. Nogle oplever også, at der er funktioner i forbindelse med barnets pasning og pleje, som er vanskelige at varetage, og det kan medføre tanker og spørgsmål om, man nu gør det godt nok for barnet.

Nedenstående kan forhåbentlig hjælpe til med at informere om de helt naturlige og vigtige overvejelser for dig, din familie og jeres barn.

Mor med gigt - en ny hverdag

I den første tid efter du er blevet mor, kan du blive overvældet af en mængde blandede følelser. Du er på én og samme gang fyldt med en ubeskrivelig glæde og lykke, men kan det næste øjeblik blive grebet af usikkerhed og utilstrækkelighed.

Det er helt naturligt, at humøret svinger, og at du har triste tanker, let til tårer og er mere sårbar, træt og måske fortvivlet.

Mor med gigt - smerter og omsorg

Som mor med gigt har du måske også smerter og skal samtidig til at håndtere udfordringen med at drage omsorg for jeres barn og den nye familie. Det kan virke overvældende at skulle forholde sig til den nye situation, og det kan hjælpe at tale med andre om din tvivl og forskellige tanker.

En del af spørgsmålene kan dreje sig om dine muligheder og fysiske begrænsninger i forhold til din gigtsygdom.

Gigtmedicin under graviditet og amning

Under graviditet og amning kan du have behov for behandling med smertestillende og/eller gigtbetændelsesdæmpende lægemidler. Som alle andre forældre vil du naturligvis lægge meget stor vægt på risikoen for barnet - og sikkert ønske, at du så vidt muligt kunne undgå behandling med medicin.

Der kan dog være situationer, hvor behandling med lægemidler er tvingende nødvendigt, fordi der ellers opstår helbredsrisiko for dig som mor. For kvinder med gigt er det dog muligt at tage en lang række lægemidler uden risiko for barnet, hvis en læge overvåger behandlingen.

Børneudstyr som aflaster

Det er en stor og dejlig omvæltning at blive forældre, men sammen med alle glæderne følger også mere arbejde og mindre nattesøvn. Har du samtidig en gigtsygdom, kræver det mere omtanke at få overskud i hverdagen. Det bliver også vanskeligere at indpasse pauser og hvile i en hverdag, hvor et barn er vigtigst.

Du vil også mærke de mange løft og håndteringer, som pasningen af barnet kræver. Behovet for udstyr til barnet og eventuelle hjælpemidler er meget individuelt.

Gigtsymptomer og boligindretning

Det afhænger naturligvis af, hvilke symptomer din gigtsygdom medfører og dermed hvilke funktioner, som er vanskelige for netop dig. Boligens indretning er også af betydning for, hvordan du kan indrette dig mest hensigtsmæssigt.

Har du ikke tidligere fået vejledning om hjælpemidler og arbejdsstillinger i forhold til din gigtsygdom, er det en god ide at få det, før barnet kommer. Jo bedre din dagligdag fungerer og jo bedre du er til at bruge din krop hensigtsmæssigt, jo mere overskud får du. Det kræver dog en indsats fra dig at lære det og vænne dig til at bruge hjælpemidler.

Til gengæld betyder det ofte, at du får færre smerter. Du kan få vejledning om det i ergoterapien, hvis du er tilknyttet en hospitalsafdeling.

Kommunernes hjælpemiddelafdeling

Du kan også kontakte din kommunes hjælpemiddelafdeling, hvor en ergo- eller fysioterapeut kan rådgive dig. Udvalget af udstyr til børn er kæmpestort. Det er derfor relevant at overveje, hvilke ting du har behov for.

Samtidig skal du være meget opmærksom på, hvordan du kan betjene de forskellige håndtag, lukkemekanismer, -anordninger og knapper.

Sådan aflaster du dine led:

  • hav respekt for smerter
  • hold pauser
  • undgå lange perioder, hvor samme stilling fastholdes
  • brug leddene i midterstilling
  • brug fortrinsvis de store led
  • brug begge hænder
  • brug hænderne i korrekte bevægemønstre
  • vedligehold din ledbevægelighed
  • brug gode arbejds- og hvilestillinger