Forebyg en ny depression artikel

Når du kan mærke, at depressionen er ved at ophøre, er det vigtigt, at du prøver at finde ud af, hvad sygdommen har lært dig. Skriv eksempelvis ned hvilke advarselssignaler, der kunne være tegn på en begyndende depression. Når du kender disse advarselssignaler, kan du reagere på dem og komme en ny depression i forkøbet.

Når du kan mærke, at depressionen er ved at ophøre, er det vigtigt, at du prøver at finde ud af, hvad sygdommen har lært dig. Skriv eksempelvis ned hvilke advarselssignaler, der kunne være tegn på en begyndende depression. Når du kender disse advarselssignaler, kan du reagere på dem og komme en ny depression i forkøbet.
Husk også at tale jævnligt med familie, venner og arbejdskollegaer om, hvordan du har det, og hvilke tanker og følelser du går rundt med.

Sig nej

Lige så vigtigt som at tale om sin depression er det, at være opmærksom på ikke at stresse sig selv. Øv dig i at sætte grænser og sige nej, når der er noget, du fornemmer, at du ikke kan klare. Fokuser på, hvad der er bedst for dig, og ikke på hvad de andre tænker om dig, når du siger fra.
Det er også en god idé, at du er bevidst om din egen situation - hvis du er ked af det eller nedtrykt, så læg mærke til, hvad der gør, at du igen får det bedre. Det er også en hjælp til at komme videre.
Download kildematerialet fra Sundhedsstyrelsen her

Relaterede artikler

artikel

Generelt om depression

Der findes mange årsager til depression, læs om hvorfor depression kan ramm...

Redaktionen 06/02/2009
artikel

Depression - forebyggelse og sundhedsfremme

Depression kan være tilbagevendende, læs om hvordan du forebygger, at du få...

Redaktionen 06/02/2009
artikel

10 fødevarer der forebygger vinterdepression

Når vintermørket er på sit højeste, og der stadigvæk er uoverskueligt lang ...

Redaktionen 19/12/2013
artikel

Behandling af moderat til svær depression

Depression kan behandles med medicin eller terapi. Depression er en alvorli...

Redaktionen 16/02/2005
artikel

Depression efter fødslen (Fødselsdepression)

Depression efter fødslen er forholdsvis almindelig. Svær fødselsdepression ...

Redaktionen 30/10/2007
artikel

Forebyg en ny depression med behandling

Depression og ny depression kan forebygges med behandling. Depressive kan f...

Redaktionen 04/07/2006
artikel

Forebyggelse af depression

I Danmark går 200.000 mennesker rundt med en depression, men omkring halvde...

Redaktionen 04/07/2006
artikel

Kvinders depressioner

Redaktionen 14/10/2003
artikel

Lysbehandling ved vinterdepression (SAD) og vintertræthed

Lysbehandling kan afhjælpe vinterdepression (SAD) og vintertræthed. Ved at ...

Redaktionen 13/11/2009