Forebyg en ny depression Artikel

Når du kan mærke, at depressionen er ved at ophøre, er det vigtigt, at du prøver at finde ud af, hvad sygdommen har lært dig. Skriv eksempelvis ned hvilke advarselssignaler, der kunne være tegn på en begyndende depression. Når du kender disse advarselssignaler, kan du reagere på dem og komme en ny depression i forkøbet.

Når du kan mærke, at depressionen er ved at ophøre, er det vigtigt, at du prøver at finde ud af, hvad sygdommen har lært dig. Skriv eksempelvis ned hvilke advarselssignaler, der kunne være tegn på en begyndende depression. Når du kender disse advarselssignaler, kan du reagere på dem og komme en ny depression i forkøbet.
Husk også at tale jævnligt med familie, venner og arbejdskollegaer om, hvordan du har det, og hvilke tanker og følelser du går rundt med.

Sig nej

Lige så vigtigt som at tale om sin depression er det, at være opmærksom på ikke at stresse sig selv. Øv dig i at sætte grænser og sige nej, når der er noget, du fornemmer, at du ikke kan klare. Fokuser på, hvad der er bedst for dig, og ikke på hvad de andre tænker om dig, når du siger fra.
Det er også en god idé, at du er bevidst om din egen situation - hvis du er ked af det eller nedtrykt, så læg mærke til, hvad der gør, at du igen får det bedre. Det er også en hjælp til at komme videre.
Download kildematerialet fra Sundhedsstyrelsen her