Forebyggelse af depression Artikel

I Danmark går 200.000 mennesker rundt med en depression, men omkring halvdelen får aldrig behandling for det. Hos lægen nævner mange, at de er trætte, har ondt forskellige steder i kroppen, har svært ved at sove etc.- men undlader at fortælle, at de i virkeligheden føler sig deprimerede.

I Danmark går 200.000 mennesker rundt med en depression, men omkring halvdelen får aldrig behandling for det. Hos lægen nævner mange, at de er trætte, har ondt forskellige steder i kroppen, har svært ved at sove etc.- men undlader at fortælle, at de i virkeligheden føler sig deprimerede.
En af årsagerne er desværre, at depression for mange er et tabubelagt emne, og derfor når deres depression at udvikle sig, i stedet for at den opdages i tide og bliver behandlet, så sværere grader af depressionen forebygges.

Humørsvingninger

Vi har alle et vist niveau, som vores humør normalt ligger på, dog med svingninger i den ene eller anden retning. Nogle dage ser vi således mere lyst på tingene end andre dage - og det er helt normalt. De fleste er fortrolige med, hvor meget deres humør svinger, hvad der påvirker det i den ene eller den anden retning.
Ved en depression, mister vedkommende denne balance mellem positive og negative humørsvingninger, og vil være i dårligt humør det meste af tiden. Personen er klar over, at humøret er dårligt, men formår ikke at få det op igen, føler sig nedtrykt, har ikke lyst til så meget og mister evnen til at føle glæde. Energiniveauet daler og den drivkraft og det gåpåmod, som personen måske tidligere besad, forsvinder også. Endnu et kendetegn er, at personer med depression mangler selvtillid og bruger meget tid til at tænke over, hvad meningen med livet er. Ofte ses desuden koncentrationsproblemer og manglende evne til at følge med i en samtale.

Tegn på depression

Patienter med en depression klager ofte over:
 • Træthed.
 • Smerter fra ryg, arme og ben.
 • Dårlig mave.
 • Manglende appetit.
 • Vægttab.
 • Dårlig nattesøvn.
 • Nedsat lyst til sex.
Før i tiden var det oftest ældre mennesker, der fik konstateret en depression, men nu rammer sygdommen også yngre og midaldrende mennesker.

Depression er ofte årsag til

 • Tanker, der myldrer rundt i hovedet.
 • At du har sværere ved at føle glæde.
 • At du ikke sover godt.
 • Oplevelse af indre tomhed.
 • At du er angst.
 • At du føler, at du ikke er noget værd.

Tanker om selvmord

Mennesker med en depression har oftere selvmordstanker end mennesker, der ikke er deprimerede. Hvis du er hos din læge, og han fornemmer, at der måske kan være tale om en depression, vil han spørge ind til, om du går med selvmordstanker. Selvom det kan være svært at tale om, er det en rigtig god idé at få dine tanker ud, for det kan være en stor lettelse at tale med andre om sin depression, nedtrykthed, selvmordstanker osv.

Årsager til depression

Den bagvedliggende årsag til depression er stadig uvis. Nogle forskere mener imidlertid, at risikoen for at udvikle sygdommen er arvelig. Derfor er nogle mennesker mere disponerede for at udvikle depression end andre. Længere perioder med stress, problemer i parforholdet, en fyring og alvorlig sygdom er nogle af de mest almindelig udløsende faktorer for depression. Hvis man oven i købet har en medfødt risiko for at udvikle sygdommen, skal der mindre til, før den udløses.

Manglende kontrol

Mange med depression går først til læge, når sygdommen har varet i længere tid. Grunden er, at det kan være svært at indse, at der er brug for hjælp, og man magter måske ikke at tage skridtet for at komme videre. Deprimerede mennesker fortæller ofte, at de føler, at de har mistet kontrollen over deres liv. Denne magtesløshed er svær at acceptere, og det kan virke skræmmende, hvis man ellers normalt er vant til at have styr på sin tilværelse. At der stadig hersker tabu og myter omkring psykisk sygdom er også medvirkende til, at mange ikke søger behandling tidligt i forløbet.
Download kildematerialet fra Sundhedsstyrrelsen her