Forebyggelse af KOL (rygerlunger) Artikel

Omkring 200.000 danskere har diagnosen KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom), men langt flere menes at have sygdommen. 15.000 har sygdommen i så alvorlig grad, at de har problemer med at udføre mange af dagligdagens opgaver. Den primære årsag til KOL er tobaksrygning, og det tab af lungernes funktionsevne, som tobaksrøgen forårsager, kan kun bremses ved rygeophør. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på sygdommen så tidligt som muligt og holde op med at ryge.

Fakta om KOL

Ved KOL ødelægges lungevævet langsomt. Som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL kaldes også for rygerlunger.

Det skønnes, at 85-90 procent af alle KOL-tilfælde skyldes rygning. Det bedste, du kan gøre for at forhindre sygdommen i at opstå, er aldrig at begynde at ryge. Og hvis du er ryger, anbefales det straks at holde op. Af de 200.000 danskere der har KOL, dør ca. 3500 hvert år af sygdommen. Flest kvinder rammes af KOL, men mænd, der ryger, er også i risikogruppen. I Danmark er antallet af dødsfald som følge af KOL steget med 50 procent de seneste 20 år.

Symptomer på KOL

Én af grundene til den store dødelighed blandt patienter med KOL er, at sygdommen i de første mange år næsten er symptomfri. Symptomer som tobakshoste eller slim er noget, mange blot opfatter som ufarlige og normale følger ved rygning. Først efter flere år får man åndenød ved anstrengelse. Mange med KOL kommer derfor sent til læge - de har vænnet sig til hosten og til hurtigere at blive forpustet - og det gør, at sygdommen ofte er meget fremskreden, når de endelig bliver undersøgt.

Hvis du kommer til lægen med symptomer på KOL, vil han undersøge dine lungers funktion med en såkaldt spirometri. Derefter vurderer han, om der er tale om KOL. Hvis dette er tilfældet, ses det ofte, at lungernes funktion allerede ved første undersøgelse er nedsat til halvdelen af det normale. Jo før du bliver undersøgt, jo bedre muligheder er der for at gribe ind og forebygge yderligere skader på dine lunger.

Konsekvenser af KOL

Gribes der ikke ind i tide, kan KOL udvikle sig så alvorligt, at patienter med sygdommen ikke kan klare at gå mere end nogle få meter meget langsomt. Patienter med KOL får også sværere og sværere ved at klare husholdningen og indkøb, samt at deltage i aktiviteter sammen med familien. I de værste tilfælde er det nødvendigt med et iltapparat, der, via en slange gennem næsen, sørger for ekstra ilt.

Gode råd, hvis du har KOL

Som KOL-patient er du er nødt til at acceptere sygdommen og sige fra overfor det, du ikke kan klare. Samtidig er det vigtigt, at du bevarer dit sociale netværk og ikke isolerer dig med din sygdom. Du kan også få gavn af at søge viden om sygdommen og deltage i selvhjælpsgrupper. Gør ligeledes dine omgivelser opmærksom på, hvor meget du kan klare, så de kan hjælpe dig mest muligt.
Download kildematerialet fra Sundhedsstyrelsen her

Omkring 200.000 danskere har diagnosen KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom), men langt flere menes at have sygdommen. 15.000 har sygdommen i så alvorlig grad, at de har problemer med at udføre mange af dagligdagens opgaver. Den primære årsag til KOL er tobaksrygning, og det tab af lungernes funktionsevne, som tobaksrøgen forårsager, kan kun bremses ved rygeophør. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på sygdommen så tidligt som muligt og holde op med at ryge.

Fakta om KOL

Ved KOL ødelægges lungevævet langsomt. Som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL kaldes også for rygerlunger.

Det skønnes, at 85-90 procent af alle KOL-tilfælde skyldes rygning. Det bedste, du kan gøre for at forhindre sygdommen i at opstå, er aldrig at begynde at ryge. Og hvis du er ryger, anbefales det straks at holde op. Af de 200.000 danskere der har KOL, dør ca. 3500 hvert år af sygdommen. Flest kvinder rammes af KOL, men mænd, der ryger, er også i risikogruppen. I Danmark er antallet af dødsfald som følge af KOL steget med 50 procent de seneste 20 år.

Symptomer på KOL

Én af grundene til den store dødelighed blandt patienter med KOL er, at sygdommen i de første mange år næsten er symptomfri. Symptomer som tobakshoste eller slim er noget, mange blot opfatter som ufarlige og normale følger ved rygning. Først efter flere år får man åndenød ved anstrengelse. Mange med KOL kommer derfor sent til læge - de har vænnet sig til hosten og til hurtigere at blive forpustet - og det gør, at sygdommen ofte er meget fremskreden, når de endelig bliver undersøgt.

Hvis du kommer til lægen med symptomer på KOL, vil han undersøge dine lungers funktion med en såkaldt spirometri. Derefter vurderer han, om der er tale om KOL. Hvis dette er tilfældet, ses det ofte, at lungernes funktion allerede ved første undersøgelse er nedsat til halvdelen af det normale. Jo før du bliver undersøgt, jo bedre muligheder er der for at gribe ind og forebygge yderligere skader på dine lunger.

Konsekvenser af KOL

Gribes der ikke ind i tide, kan KOL udvikle sig så alvorligt, at patienter med sygdommen ikke kan klare at gå mere end nogle få meter meget langsomt. Patienter med KOL får også sværere og sværere ved at klare husholdningen og indkøb, samt at deltage i aktiviteter sammen med familien. I de værste tilfælde er det nødvendigt med et iltapparat, der, via en slange gennem næsen, sørger for ekstra ilt.

Gode råd, hvis du har KOL

Som KOL-patient er du er nødt til at acceptere sygdommen og sige fra overfor det, du ikke kan klare. Samtidig er det vigtigt, at du bevarer dit sociale netværk og ikke isolerer dig med din sygdom. Du kan også få gavn af at søge viden om sygdommen og deltage i selvhjælpsgrupper. Gør ligeledes dine omgivelser opmærksom på, hvor meget du kan klare, så de kan hjælpe dig mest muligt.
Download kildematerialet fra Sundhedsstyrelsen her