Motion på recept - foreninger, hvor fysisk udfoldelse indgår som en del af aktiviteterne Artikel

Motion på recept, Motionsmanualen, foreninger, hvor fysisk udfoldelse indgår som en del af aktiviteterne

Nedenstående er en liste med en række foreninger, der har fysiske udfoldelser som en central del af aktiviteterne:

Astma-Allergi Forbundet, www.astma-allergi.dk , 43 43 42 99

Danmarks Lungeforening, www.lunge.dk , 38 74 55 44

Dansk Cyklistforbund, www.dcf.dk , 33 32 31 21

Dansk Motions Forbund, www.ivv.org/denmark

Dansk Vandrelaug, www.dvl.dk , 33 12 11 65

Diabetesforeningen, www.diabetesforeningen.dk , 66 12 90 06

Folkeligt Oplysnings Forbund, www.fof.dk , 33 14 20 26

Friluftsrådet, www.friluftsraadet.dk , 33 79 00 79

Gigtforeningen, www.gigtforeningen.dk , 39 77 80 00

Hjerteforeningen, www.hjerteforeningen.dk , 33 93 17 88

Kræftens Bekæmpelse, www.cancer.dk , 35 25 75 00

Osteoporoseforeningen, www.osteoporoseforeningen.dk , 86 13 91 11

Skov- og naturstyrelsen, www.skovognatur.dk , 39 47 20 00

Trimguiden, www.trimguiden.dk , 79 40 40 90

Vandreforeningen Fodslaw, www.fodslaw.dk , 86 61 35 88

ældresagen, www.aeldresagen.dk , 33 96 86 86