Forkert fosterstilling Artikel

Forkert fosterstilling er, når fosteret i livmoderen ikke ligger, som det hyppigst gør. Ved underkropspræsentation ligger fosteret med enden nedad mod indgangen til fødselskanalen. Ved pande/ansigtspræsentation ligger barnet med ansigt eller pande ud mod fødsleskanalens indgang.


Definition og årsager


Forkert fosterstilling, i reglen kaldet uregelmæssig fosterpræsentation, er, når fosteret i livmoderen ikke ligger, som det hyppigst gør, og dermed besværliggør eller i nogle tilfælde umuliggør en almindelig fødsel.

Langt de fleste fødsler foregår med fosteret liggende med hovedet først og ansigtet nedad, således at det er baghovedet, der først kommer ud. Ca. 90 % af fødsler foregår på denne måde, og det er langt den letteste måde, hvorpå fosteret kan passere den snævre fødselskanal. Hyppigst ligger fosteret med enden nedad og hovedet op indtil den sidste del af graviditeten. Inden for de sidste 3 uger vil fosteret vende sig, således at hovedet vender nedad og kommer først ud ved fødslen.

Groft set kan de uregelmæssige fosterpræsentationer inddeles i sædestilling (underkropspræsentation) og pande/ansigtspræsentationer. Sidstnævnte inddeles yderligere. Ved underkropspræsentation har fosteret ikke vendt sig, og det ligger med enden nedad mod indgangen til fødselskanalen. Ved pande/ansigtspræsentation ligger barnet med ansigt eller pande ud mod fødsleskanalens indgang, enten på ryggen eller på maven.

Den hyppigste årsag til uregelmæssig fosterpræsentation, specielt underkropspræsentation, er for tidlig fødsel. Se artiklen Fødsel for en mere detaljeret beskrivelse af fosterets passage gennem fødselskanalen.

Symptomer på forkert fosterstilling


Der er ingen symptomer på, at fosteret ligger uregelmæssigt.

Forholdsregler og diagnose af forkert fosterstilling


Hvis fosteret ikke har vendt sig i løbet af de sidste 3 uger, og derfor ligger i underkropspræsentation, opdages det ved, at jordemoderen føler maven igennem.
Pandefødsler og ansigtsfødsler opdages, når fødslen er gået igang, og jordemoderen føler gennem skeden på barnets hovede.

Behandling af forkert fosterstilling


Ofte vil man forsøge at vende fosteret, så det kommer til at ligge med hovedet nedad. Dette gøres i de sidste uger af graviditeten, ved at fødselslægen forsøger at manipulere fosteret rundt udefra. Det lykkes i omkring halvdelen af tilfældene.

Fødsel af børn i ansigtspræsentation eller pandepræsentation kan forårsage langtrukken fødsel og kræve anvendelse af hjælpemidler ved fødslen .

Forløb og komplikationer


Ansigts- og pandepræsentationer fører i reglen udelukkende til langtrukken fødsel og anvendelse af hjælpemidler. I enkelte tilfælde kan akut kejsersnit blive nødvendigt, hvis barnet f.eks. mangler ilt under fødslen.

Fødsler i underkropspræsentationer er på mange sygehuse en indikation for et planlagt kejsersnit. Enkelte hospitaler har specialiseret sig i at bringe børn til verden i underkropspræsentation, og såfremt moderen ønsker det, kan hun blive henvist til et sådan hospial, hvis der er mulighed for det. Denne type fødsler gennemføres kun, såfremt man forventer, at den vil være komplikationsfri, dvs. eksempelvis ikke hvis der er tale om et stort barn, eller hvis det vurderes, at der er risiko for at fødselskanalen er snæver.

Forebyggelse af forkert fosterstilling


Der er ingen forebyggende foranstaltninger, som man kan foretage.