Forliggende moderkage (Placenta praevia) Artikel

Forliggende moderkage dækker helt eller delvist den indre livmodermund, som barnet skal passere ved fødslen. Tilstanden opdages ofte tidligt i graviditeten og kan skyldes livmoderens vækst.

Definition og årsager

Forliggende moderkage (placenta praevia) er en tilstand, hvor moderkagen sidder i den nederste del af livmoderen, og evt. helt eller delvist tildækker den indre åbning af livmoderhalsen.
Tilstanden kan give blødninger, da den nederste del af livmoderen ikke støtter moderkagen så godt. Hvis moderkagen, der er et meget velgennemblødt organ, således slipper sit fæstne et eller flere steder på livmoderens inderside, kan det give voldsomme blødninger.

Derudover vil den fyldige moderkage, hvis den ligger i bunden af livmoderen, kunne forhindre barnet i at indtage den korrekte position i livmoderen inden fødsel. Dækker den over den indre åbning af livmoderhalsen, vil barnet ikke kunne passere.

Symptomer på forliggende moderkage

Hvis der er symptomer, er disse i reglen blødninger uden smerter. Det er dog kun omkring 1/3, der har symptomer.

Forholdsregler og diagnose

Man skal altid søge læge, hvis der er blødninger i graviditeten. Diagnosen forliggende moderkage stilles ved ultralyd , og de fleste opdages også tilfældigt ved rutineskanninger .
De fleste tilfælde af tilfældigt opdaget forliggende moderkage er ubetydelige for graviditeten. Dette skyldes, at livmoderen har en uens vækst, der gør, at moderkagen vil flytte sig længere op i løbet af graviditeten. Således vil kun ca. 10% af de ultralydsdiagnosticerede tilfælde udvikle sig til en forliggende moderkage, hvorpå man er nødt til at handle.

Samleje frarådes i slutningen af graviditeten hos kvinder med forliggende moderkage, da det kan fremkalde blødning.

Behandling af forliggende moderkage

Der er ingen behandling af tilstanden. Man kan ikke flytte moderkagen. Derfor udføres kejsersnit før termin (2-3 uger inden terminsdato).

Forløb og komplikationer

Som nævnt er hyppigste komplikation blødning. Hvis man ikke handler på tilstanden, og vælger at føde naturligt, vil der være stor risiko for, at barnet ligger i forkert fosterstilling , hvilket i sig selv giver en besværlig og i værste tilfælde livsfarlig fødsel (pga. blødning hos moder og kvælning af barnet). Derudover vil moderkagens placering over eller omkring den indre åbning af livmoderhalsen føre til brist af moderkagen, med deraf følgende voldsom blødning.