Forløb og komplikationer ved alkoholafhængighed Artikel

Forløbet for alkoholikere er meget forskelligt. Nogle vil med succesfuld hjælp og behandling kunne afholde sig fra at drikke igen. For mange ses der dog et tilbagefald, især hvis der kommer en ny større belastning i livet. Dette kan ske selv efter mange års afholdenhed. Mange af disse mennesker kan ende med latent aggressiv adfærd og eventuelt en kriminel løbebane

Alkoholmisbrug kan have store konsekvenser for hele familien

Forløbet for alkoholikere er meget forskelligt. Nogle vil med succesfuld hjælp og behandling kunne afholde sig fra at drikke igen. For mange ses der dog et tilbagefald, især hvis der kommer en ny større belastning i livet. Dette kan ske selv efter mange års afholdenhed. Mange af disse mennesker kan ende med latent aggressiv adfærd og eventuelt en kriminel løbebane.

Fysiske komplikationer ved alkoholmisbrug

Ved fortsat alkoholmisbrug vil der på sigt ske skader i mange af kroppens organer, som kan føre til alvorlige sygdomme. Stort set alle organer kan skades (hjerte, nervesystemet, hormonsystemet, mave, lever mv.) og blot nogle af følgesygdommene nævnes hér:
  • Skrumpelever (levercirrhose), som kan udvikle sig til leverkræft.
  • Leverbetændelse (hepatitis).
  • Mavekatar (gastritis).
  • Bugspytskirtelbetændelse (pancreatitis).

Delirium tremens

Ved alkoholabstinenser kan der opstå en tilstand, man kalder akut delirium tremens, som viser sig ved kraftig desorientering, angst, hallucinationer, rysten (tremor), samt symptomerne beskrevet under abstinenser (Se symptomer på alkoholafhængighed). Dette kan være en livstruende tilstand, hvis den ikke straks behandles på hospitalet, da patienten bliver udmattet og kredsløbet kan blive overbelastet.

Alkoholmisbrugere har en stor overdødelighed fra selvmord, trafikulykker og andre ulykker som brand og fald ned af trapper.

Psykiske komplikationer ved alkoholmisbrug

Langvarigt alkoholmisbrug påvirker hjernen og kan føre til hukommelsesproblemer, koncentrationsbesvær og personlighedsmæssige ændringer (præsenil demens). På grund af dårlig kost opstår der ofte svær B-vitamin mangel, som kan give såkaldt Wernickes encefalopati med ændret bevidsthedsopfattelse, og Korsakoffs syndrom med blivende forandringer i hjernen til følge.

Sociale komplikationer ved alkoholmisbrug

Alkoholisme kan have store sociale konsekvenser og er meget omfattende. Her er en kort beskrivelse af kerneproblemerne.
Det starter med problemer hjemme, som fører til separation eller skilsmisse. Langsomt mister man også venner. På arbejdspladsen bliver man fyret pga. samarbejdsproblemer og mange sygedage og mister også sin sociale omgangskreds der. De fleste sociale bånd bliver brudt eller ødelagt, og man bliver isoleret med sine problemer og sin alkoholafhængighed.

Som alkoholiker har man har brug for hjælp til at genopbygge sine sociale relationer, sit almindelige liv og komme tilbage på arbejdsmarkedet. Se behandling af alkoholafhængighed

Graviditet og alkohol

Alkohol under graviditeten medfører stor risiko for fosterskader. Hvert eneste år fødes mange børn med såkaldt føtalt alkoholsyndrom, hvor barnet præges af lav fødselsvægt, ansigtsdeformiteter og skader i centralnervesystemet.
Et barn, som har været udsat for alkohol som foster, kan lide af adfærdsproblemer med nedsat koncentration, opmærksomhed og indlæring, hvilket er af stor betydning for et normalt skoleforløb. Desuden ses milde grader af fosterskader ved alkoholindtag under graviditeten. Alkoholindtag under graviditeten øger desuden risikoen for abort, for tidlig fødsel, lav fødselsvægt samt dødfødsler.

Læs mere på Kost, rygning og alkohol under graviditeten