Forsøg tema

Der skelnes mellem henholdsvis den normale og den særlige forsøgssituation. Forskningsprojekter skal godkendes af Den Nationale Videnskabsetiske Komitée. Gennemføres eller påbegyndes et forsøg alligevel straffes dette med bøde eller fængsel.

Sundhedsguiden.dk - Forsøg | forsøgssituationer, normale , særlige , forskningsprojekter, forsøgspersonerDer skelnes mellem henholdsvis den normale og den særlige forsøgssituation.
Med den normale forsøgssituation refereres til forsøg, der udføres på voksne, habile forsøgspersoner, der kan træffe beslutning om forsøgsdeltagelse på et frivilligt grundlag.
Med de særlige forsøgssituationer refereres til de forsøg, der på forskellig vis adskiller sig fra den normale forsøgssituation. Det kan være fordi forsøget udføres på forsøgspersoner, som på grund af deres alder, mentale evner eller tilstand ikke selv er i stand til at tage stilling til forsøgsdeltagelsen, eller det kan være forsøgspersoner, som på grund af frihedsberøvelse eller lignende er under et særligt pres.
Endelig adskiller registerforskning og interviewundersøgelser sig også fra den normale forsøgssituation.
Forskningsprojekter skal godkendes af Den Centrale Videnskabsetiske Komitée. Gennemføres eller påbegyndes et forsøg alligevel straffes dette med bøde eller fængsel.

Artikler

kategori

Barnet

Her finder du information om barnet nyfødt til teenager. Læs om kost, motio...

Redaktionen 17/01/2009
kategori

Almene graviditetsproblemer

Under en graviditet ændrer kroppen sig. De fysiske og hormonelle forandring...

Redaktionen 01/02/2009
kategori

Overvægt og vægttab

Mindst hver 10. dansker lider af overvægt, og både voksne og børn er ramt. ...

Redaktionen 15/10/2019