Fotodynamisk terapi (PDT)- Behandling af forstadier til hudkræft (aktinisk keratose) og hudkræft (basalcelle carcinom) Artikel

Hvad er aktiniske keratoser?


Aktiniske keratoser er forstadier til hudkræft. Lidelsen udløses af ophobede solskader i huden og er derfor oftest beliggende på ansigtet, ørerne, oversiden af arme og håndrygge. De aktiniske keratoser ligner små røde, let skællende områder i huden. Ved let berøring af de aktiniske keratoser føles huden let ru.

Hvor hyppigt forekommer aktiniske keratoser?


Personer der har fået meget sol kan få sygdommen i en tidlig alder, men som regel rammer det personer over 50 år. Antallet af personer med aktiniske keratoser er stigende. Dette kan skyldes at mange er blevet mere bevidste om opståede hudforandringer og derfor søger hudlæge, men det kan også skyldes den øgede soldyrkning i befolkningen.

Hvorfor skal de aktiniske keratoser behandles?


Aktiniske keratoser er forstadier til den hudkræfttype som kaldes spinocellulær hudkræft. Hos personer med mange aktiniske keratoser kan 6-10 % af disse udvikle sig til spinocellulær hudkræft inden for 10 år. Spinocellulær hudkræft er relativ ufarlig, men kan udvikle sig hvis ikke det behandles i tide.

Tidligere behandlingsmuligheder


Tidligere anvendtes frysning med flydende kvælstof eller tøris. Denne behandling resulterer næsten altid i kosmetisk skæmmede depigmentering som oftest fremkommer 1 til 2 år efter frysningen.

Nuværende behandlingsmuligheder

 • Kombinationsbehandling af 5-FU creme, som dræber kræftcellerne og
  efterfølgende forsigtig frysning lokalt af området.

 • 5-FU creme, som dræber kræftcellerne og efterfølgende steroidcreme. Steroidcremen reducere bivirkninger af 5-FU uden at forringe virkningen af 5-FU.

 • Imoquimod creme (f.eks. Aldara), forøger immunsystemets virkning i huden således at immunsystemet selv kan fjerne de ikke normale celler.

 • Diclofenac creme (f.eks. Solaraze creme) hæmmer inflammation dvs. rødme, hævelse og irritation i vævet og har vist sig at være muligt at anvende. Det kræver dog en længere varende behandling.

 • Ved fotodynamisk terapi påsmøres huden en creme med 5-ala (5-aminolevulinate) som absorberes i i alle celler, men ca. 8 gange så meget i cancerceller. I cellerne omdannes 5-ala til protoporphyrin IX, som er rødt og meget lysfølsomt. 3 timer efter påsmøringen behandles huden med lys. Lyset absorberes bedst i de celler hvor koncentrationen af protoporphyrin IX er højest - nemlig i cancercellerne. Lyset bevirker at der sker en kemisk reaktion som ødelægger cancercellerne.

 • CO2-laser behandling brænder den aktiniske keratose væk.

Tages der vævsprøver før behandlingen?


Hvis den kliniske vurdering giver den mindste tegn om at den aktiniske keratose har spredt sig ned i huden, tages altid en vævsprøve enten af overhuden (shave biopsi) eller lidt dybere hvor også den øverste del af læder huden medtages (curette biopsi).

Ved patientens ønske om en umidddelbar behandling?


Når der ses få, dvs. færre end 5 enkelte aktiniske keratoser, kan der behandles med CO2-laseren.

Når der er diffus og større udbredning:

 • Udenfor ansigtet, kan der behandles med fotodynamisk terapi. Der gives normalt 2 behandlinger med 3-4 ugers interval. Inden behandlingen påsmøres huden 0,5% 5-ala, som skal sidde på huden i 3 timer herefter belyses området med et lysrør (417 nm) i 20 minutter.

 • I ansigtet og på hals og øvre del af brystet samt på håndrygge behandles der med fotodynamisk terapi. Der gives normalt 2 behandlinger med 3-4 ugers interval. Inden behandlingen påsmøres huden 0,5% 5-ala, som skal sidde på huden i 3 timer herefter belyses området med Ellipsen.

Ved patientens ønske om langsom hjemmebehandling


Når der er få overfladiske aktiniske keratoser kan der behandles med:

 • 5-FU creme 2 gange dagligt i en uge efterfulgt at locoid creme 2 gange dagligt i en uge. Denne cyklus gentages 2-4 gange afhængigt af behandlingsstedet.

 • Aldara creme behandling 2-4 gange pr. uge i4 – 12 uger efter klinisk effekt. Må ikke afvaskes før efter 10 timers virkning på huden.

 • Solaraze creme behandling 2 gange dagligt i 12 uger.

Er det nødvendigt med efterfølgende kontrol?


Da ingen af de nuværende behandlinger er 100% effektive, og at recidiver kan være vanskelige at erkende rent klinisk, skal der foretages kontrol efter 6 og 12 måneder hos en hudlæge.

Referencer


1. Feldman SR, Fleischer AB, Williford PM, Jorizzo JL. Destructive Procedures are the Standard of Care for Treatment of Actinic Keratoses. JAAD. 1999;40:43-47

2. Kim HS, Yoo JY, Cho KH, Kwon OS, Moon SE. Topical photodynamic therapy using intense pulsed light for treatment of actinic keratosis: clinical and histopathologic evaluation. Dermatol Surg. 2005 Jan;31(1):33-6

Denne artikel er oprettet på Sundhedsguiden d. 02.05.06Hvad er aktiniske keratoser?


Aktiniske keratoser er forstadier til hudkræft. Lidelsen udløses af ophobede solskader i huden og er derfor oftest beliggende på ansigtet, ørerne, oversiden af arme og håndrygge. De aktiniske keratoser ligner små røde, let skællende områder i huden. Ved let berøring af de aktiniske keratoser føles huden let ru.

Hvor hyppigt forekommer aktiniske keratoser?


Personer der har fået meget sol kan få sygdommen i en tidlig alder, men som regel rammer det personer over 50 år. Antallet af personer med aktiniske keratoser er stigende. Dette kan skyldes at mange er blevet mere bevidste om opståede hudforandringer og derfor søger hudlæge, men det kan også skyldes den øgede soldyrkning i befolkningen.

Hvorfor skal de aktiniske keratoser behandles?


Aktiniske keratoser er forstadier til den hudkræfttype som kaldes spinocellulær hudkræft. Hos personer med mange aktiniske keratoser kan 6-10 % af disse udvikle sig til spinocellulær hudkræft inden for 10 år. Spinocellulær hudkræft er relativ ufarlig, men kan udvikle sig hvis ikke det behandles i tide.

Tidligere behandlingsmuligheder


Tidligere anvendtes frysning med flydende kvælstof eller tøris. Denne behandling resulterer næsten altid i kosmetisk skæmmede depigmentering som oftest fremkommer 1 til 2 år efter frysningen.

Nuværende behandlingsmuligheder

 • Kombinationsbehandling af 5-FU creme, som dræber kræftcellerne og
  efterfølgende forsigtig frysning lokalt af området.

 • 5-FU creme, som dræber kræftcellerne og efterfølgende steroidcreme. Steroidcremen reducere bivirkninger af 5-FU uden at forringe virkningen af 5-FU.

 • Imoquimod creme (f.eks. Aldara), forøger immunsystemets virkning i huden således at immunsystemet selv kan fjerne de ikke normale celler.

 • Diclofenac creme (f.eks. Solaraze creme) hæmmer inflammation dvs. rødme, hævelse og irritation i vævet og har vist sig at være muligt at anvende. Det kræver dog en længere varende behandling.

 • Ved fotodynamisk terapi påsmøres huden en creme med 5-ala (5-aminolevulinate) som absorberes i i alle celler, men ca. 8 gange så meget i cancerceller. I cellerne omdannes 5-ala til protoporphyrin IX, som er rødt og meget lysfølsomt. 3 timer efter påsmøringen behandles huden med lys. Lyset absorberes bedst i de celler hvor koncentrationen af protoporphyrin IX er højest - nemlig i cancercellerne. Lyset bevirker at der sker en kemisk reaktion som ødelægger cancercellerne.

 • CO2-laser behandling brænder den aktiniske keratose væk.

Tages der vævsprøver før behandlingen?


Hvis den kliniske vurdering giver den mindste tegn om at den aktiniske keratose har spredt sig ned i huden, tages altid en vævsprøve enten af overhuden (shave biopsi) eller lidt dybere hvor også den øverste del af læder huden medtages (curette biopsi).

Ved patientens ønske om en umidddelbar behandling?


Når der ses få, dvs. færre end 5 enkelte aktiniske keratoser, kan der behandles med CO2-laseren.

Når der er diffus og større udbredning:

 • Udenfor ansigtet, kan der behandles med fotodynamisk terapi. Der gives normalt 2 behandlinger med 3-4 ugers interval. Inden behandlingen påsmøres huden 0,5% 5-ala, som skal sidde på huden i 3 timer herefter belyses området med et lysrør (417 nm) i 20 minutter.

 • I ansigtet og på hals og øvre del af brystet samt på håndrygge behandles der med fotodynamisk terapi. Der gives normalt 2 behandlinger med 3-4 ugers interval. Inden behandlingen påsmøres huden 0,5% 5-ala, som skal sidde på huden i 3 timer herefter belyses området med Ellipsen.

Ved patientens ønske om langsom hjemmebehandling


Når der er få overfladiske aktiniske keratoser kan der behandles med:

 • 5-FU creme 2 gange dagligt i en uge efterfulgt at locoid creme 2 gange dagligt i en uge. Denne cyklus gentages 2-4 gange afhængigt af behandlingsstedet.

 • Aldara creme behandling 2-4 gange pr. uge i4 – 12 uger efter klinisk effekt. Må ikke afvaskes før efter 10 timers virkning på huden.

 • Solaraze creme behandling 2 gange dagligt i 12 uger.

Er det nødvendigt med efterfølgende kontrol?


Da ingen af de nuværende behandlinger er 100% effektive, og at recidiver kan være vanskelige at erkende rent klinisk, skal der foretages kontrol efter 6 og 12 måneder hos en hudlæge.

Referencer


1. Feldman SR, Fleischer AB, Williford PM, Jorizzo JL. Destructive Procedures are the Standard of Care for Treatment of Actinic Keratoses. JAAD. 1999;40:43-47

2. Kim HS, Yoo JY, Cho KH, Kwon OS, Moon SE. Topical photodynamic therapy using intense pulsed light for treatment of actinic keratosis: clinical and histopathologic evaluation. Dermatol Surg. 2005 Jan;31(1):33-6

Denne artikel er oprettet på Sundhedsguiden d. 02.05.06