Genoptræning efter udskrivning Artikel

Sygehuset vurderer, om der er behov for genoptræning, hvorefter der skrives en individuel genoptræningsplan, som sendes til kommunen. Ved behov for specialiseret genoptræning, står sygehuset for genoptræningen.

Genoptræning er kommunens ansvar

Med sundhedsloven er det lagt fast, at genoptræningsopgaven ligger hos kommunerne. Det vil sige, at al genoptræning, der foregår efter indlæggelse skal varetages af kommunerne, undtaget den del af genoptræningen der kan karakteriseres som specialiseret. Specialiseret genoptræning skal varetages på sygehuset.

Genoptræningsplan

Som patient, har du ret til genoptræning i overensstemmelse med den genoptræningsplan, som regionerne er forpligtet til at udarbejde til enhver patient, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning.

Genoptræning i din egen kommune

Du kan forvente, at få genoptræning tæt på egen bolig i kommunalt regi. Kommunerne får hovedansvaret for genoptræningsopgaven. Det betyder dog ikke at det bliver kommunerne selv, der udfører opgaven. Hvis kommunalpolitikerne ønsker det, kan genoptræningsopgaven løses af andre kommuner, på sygehuset eller i praksissektoren, dvs. hos fysiotepeut, ergoterapeut og lignende.

Frit sygehusvalg også ved genoptræning

Som patient er du sikret frit sygehusvalg i de tilfælde, hvor det af genoptræningsplanen fremgår, at der er behov for specialiseret genoptræning i sygehusregi. Du har også mulighed for – hvis du ifølge din genoptræningsplan har behov for ”almindelig genoptræning” – at vælge mellem de tilbud, din kommune har etableret eller indgået aftale om. Du kan også vælge genoptræningstilbud på andre kommuners institutioner.