Geriatri (ældres sygdomme) Artikel

Ordet geriatri kommer af græsk og er betegnelsen for ældre menneskers sygdomme.

Uddannelse som speciallæge i geriatri


Efter den lægelige grunduddannelse, der afsluttes med turnusarbejde, kan lægen se frem til mindst seks års yderligere uddannelse for at blive speciallæge i geriatri.

Først gennemgås den fireårige uddannelse i intern medicin og medicinske grenspecialer, hvorefter der følger 2 ½ års arbejde som 1. reservelæge på en afdeling for geriatri.


Sygdom og behandling


Det er ikke en sygdom at blive gammel - tværtimod! Men jo ældre man bliver, jo mere modtagelig bliver man over for sygdomme.

Immunforsvaret bliver dårligere med årene, og det får den konsekvens, at eksempelvis en influenzaepidemi kan være livstruende. Knoglerne - især hos kvinder - bliver mere porøse og brækker derfor lettere. Karrene, i hvilke der vil findes aflejringer, bliver mindre eftergivelige, og det kan, hvis der er tale om karrene til hjertet, give angina pectoris (stærke smerter i brystet ved fysisk anstrengelse).

Speciallægen beskæftiger sig med disse såkaldt somatiske (legemlige) forhold, men hertil kommer desuden, at også hjernen og psyken ændres med årene. Som hovedregel gælder det, at ændringer i psyken skyldes noget somatisk som f.eks. manglende ilt til hjernen pga. svagt hjerte.

Når det sker, at en ældre medborger bliver syg - det være sig fysisk som psykisk - indlægges han/hun (ofte via egen læge) på hospitalet. I første omgang forsøger den afdeling, han/hun er blevet indlagt på, at behandle sygdommen/skaden. Herfra kan der ske henvisning til en geriatrisk afdeling.