Gigt Artikel

Gigt er egentlig en fællesbetegnelse for enhver sygdom i bevægeapparatet, dvs. skelet, led og muskler. I fagsproget kaldes de reumatiske sygdomme. De hyppigste gigtformer giver primært symptomer fra leddene, hvorfor ordet "gigt" normalt giver associationer til ledproblemer.

Hvad er gigt?

Man skelner imellem gigtformer, der kan tage udgangspunkt i en betændelsestilstand og den degenerative (nedbrydende) gigt, slidgigten, der især skyldes slid på brusken i leddene.

Et fænomen som går igen hos de fleste gigtpatienter, er de smerter der næsten altid følger med en gigtsygdom. For nogen er de mere plagsomme og har en større indvirkning på deres hverdagsliv, end de har for andre. Det er hyppigst smerterne, der bliver nævnt som den største gene ved gigten. De fleste mennesker adapterer til, det vil sige indstiller sig på, at leve med den indskrænkede bevægelighed lettere end de indstiller sig på, at leve med smerterne.

Hyppigste gigtformer

Her opridses de hyppigste gigtformer. Læs mere om de enkelte lidelser og behandlinger nedenfor.

Slidgigt (Artrose)

Slidgigt er den almindeligste form for gigt og alle mennesker får artrose i større eller mindre grad. Det er en degenerativ (nedbrydende) gigtform, der overvejende angriber og nedbryder brusken i de vægtbærende led. Det er en langsomt fremadskridende sygdom og symptomerne er smerter og indskrænket bevægelighed. Der findes flere grader og ikke alle får symptomer.

Kronisk leddegigt (Reumatoid artrit)

Reumatoid artrit, RA, på dansk kronisk leddegigt, er en kronisk inflammatorisk (betændelses) ledsygdom. Den forekommer oftest hos kvinder og starter som regel i 30-40 års alderen. Symptomerne er smerter i mange led, eventuelt startende med let feber, vægttab og utilpashed. Betændelsesreaktionen i leddene fører efterhånden til deformiteter og fejlstillinger af led, fingre og fødder. En mindre del af RA-patienter får meget store ledfunktionstab og dermed en større eller mindre grad af invaliditet.

Urinsyregigt / Podagra (Artritis urica)

Urinsyre dannes når kroppen forbrænder proteiner. Normalt udskilles stoffet i urinen, men hos nogle mennesker kan det ophobes og danne krystaller i et eller flere led. Dette giver en voldsom betændelsesreaktion i leddet, som er meget smertefuld. Ofte angribes leddet mellem storetåen og foden og denne tilstand kaldes podagra.

Psoriasisgigt

Op mod tre procent af befolkningen lider af hudsygdommen psoriasis. Ca. en ud af ti af disse personer får psoriasisgigt, som primært består i en betændelsesreaktion i visse led.

Om gigtsygdomme og relaterede artikler:

Ledsygdomme:

 • Artrose (slidgigt) .

 • Ledegigt (Reumatoid Artritis .

 • Urinsyregigt / Podagra (Artritis Urica) .

 • Psoriasisgigt .

 • Bechterews sygdom (Spondylitis Anchylopoietica) .

 • Gigtfeber .

 • Ledinfektion (Septisk Artritis) .

 • Stift skulderled (Frossen skulder) .

 • Skæv storetå (Hallux valgus) .

Inflammatoriske muskel- og bindevævssygdomme:

 • Fibromyalgi .

 • SLE (Systemisk Lupus Erythematosus) .

 • Polymyositis og Dermatomyositis .

 • Muskelgigt (Polymyalgia reumatika) .

 • Sklerodermi .

 • Sarkoidose .

Relaterede artikler:

 • Reumatologi (gigtsygdomme) .

 • At leve med gigt - gode råd.

 • Ny metode til behandling af bruskskader inklusiv slidgigt .

 • Erstatning af skadede led .

 • Historier fra gigtpatienters liv .

 • Reumatisme og andre ledsygdomme (om fagområdets medicinske udtryk).