Ginseng og god livskvalitet Artikel

Ginseng bruges i Danmark oftest til at give lidt mere energi og overskud i hverdagen - men ginseng kan også hjælpe mod forkølelser og forbedre livskvaliteten.


Vinteren på de nordlige breddegrader kan være lang, mørk og trælsom ofte pga. forkølelser, influenza og lette depressioner. Det er ikke lige let at skulle op om morgenen, når solen ikke har sin fulde kraft. En løbende næse, hovedpine, vintertræthed og feber er absolut ikke det man synes er positiv livskvalitet. Kunne man få det bedre ? Hvordan ændre på ens vaner, og er der noget, der kan lette disse vinterlige byrder?

En undersøgelse foretaget i Italien tyder på, at den standardiserede ginsengekstrakt Ginsana G 115 kan hæmme udviklingen af influenza og forkølelser, hvis man tager det i tide. Flere undersøgelser har vist, at ginseng øger interferondannelsen (bedrer immunsystemet) og stimulerer aktiviteten på naturlige dræber celler i blodet (natural killer cells).

F. Scaglione og medarbejdere gav Ginsana G 115 ( kapsler) 4 uger før man udsatte personerne for influenza. En placebogruppe fik ikke ginseng, men snydekapsler i stedet for. Undersøgelsen var dobbeltblindt randomiseret (videnskabelig metode) med i alt 227 personer, hvoraf 114 fik det aktive stof. Undersøgelsen viste en afgørende positiv forskel til fordel for ginsenggruppen med 15 tilfælde af influenza i ginsenggruppen og 42 tilfælde af influenza i placebogruppen. Ud over denne påviste effekt ved man fra andre undersøgelser, at Ginsana G-115 modvirker træthed og mindsker rekonvalescensperioden efter infektioner. Så det var måske værd at prøve ginseng i vinterperioden og ved forårsproblemer efter en lang vinter?

En svensk undersøgelse af I. Wiklund og medarbejdere påviste en forbedret livskvalitet hos 205 sunde svenskere, der fik Ginsana G 115 overfor 185 sunde svenskere, der fik placebobehandling. Undersøgelsen var dobbeltblindt randomiseret og gik over 12 uger. Forskellen var afgørende (signifikant) positiv ved vågenhedsgraden, afspændtheden og generel velbefindende. De personer der som udgangspunkt havde det værst, scorede efter 12 uger bedst med hensyn til mindre depression, bedre vitalitet og øget appetit.

Få planter er så velundersøgte som ginseng. I dag findes der mere end 10.000 videnskabelige artikler om ginsengs effekter. Det generelle går ud på, at ginseng virker stimulerende på vågenhedsgraden, bedrer søvnen, øger appetitten på dem med dårlig appetit og bedrer immunforsvaret i visse situationer. En vis sexstimulerende effekt er der lidt diskussion om, idet det er påvist hos dyr, men lidt tvivlsomt hos mennesker, selvom en bedre livskvalitet nok kan øge lysten noget.

Ginseng er en bjergplante, der vokser i Korea og Kina. Det er dens flotte rod, der efter 5-6 år kan høstes, tørres og bruges til ginsengprodukter. Mange af ginsengprodukterne er ikke standardiserede, men bl.a. Ginsana G-115 er standardiseret og nogle andre ginsengmærker ligeledes. Ikke alle ginsengprodukter er af en god kvalitet, hvorfor man bør holde sig til de standardiserede produkter , der har garanti for, at det er de rigtige ginsenosider, i de rette mængder, der er i produktet hver gang. Desuden er Ginsana G115 kapsler det første og eneste ginseng-produkt, der er tilgængeligt på det danske marked, som et styrkende naturlægemiddel.

Ref: I.Wiklund; Current Therapeutic Research 1994; 55; 32-42
Ref: F. Scaglione; Drugs Exptl. Clin. Res.; XXI (2); 65-72 (1996)